tisdag 5 december 2023

inloggad som

Regionen bjuder in till EU-upphandling med 40 miljoner i potten

Innovation Skåne och Region Skåne bjuder in e-hälsoföretag till en EU-finansierad innovationsupphandling värd 40 miljoner kronor. Syftet är att stötta utvecklingen av bättre lösningar för patienter med multisjukdom.

– Vi hoppas att nå en blandning av stora och små företag, inte bara inom digital hälsa utan mer allmänt inom tech- och IoT-sektorn som har värdeskapande branschspecifik kunskap, säger Magnus Wallengren som är projektkoordinator på Innovation Skåne.

De upphandlade företagen kommer att få möjlighet att utveckla sina lösningar under en treårsperiod, från koncept till prototyp. Som ett sista steg väljs två till tre lösningar ut för klinisk utvärdering av de tre vårdgivarna som är med projektet – Region Skåne, Region Baskien i Spanien och Vestre Viken i Norge.

– Det är en process där vi trappar ner antalet bolag under resans gång. De bolag som antas under konceptfasen kommer att ta del av en viss summa pengar, sen inleds en prototypsutvecklingsfas och slutligen klinisk utvärdering. De bolag som skriver bra ansökningar kommer att ha ett tätt samarbete med vårdgivarna, säger Magnus Wallengren.

Det EU-finansierade projektet CareMatrix, där Innovation Skåne fungerar som koordinator, har som övergripande mål att hitta innovativa lösningar för att förbättra vårdkedjan för multisjuka patienter.

– Det är svårt för vårdgivare att upphandla relevanta vårdlösningar, särskilt för patienter som hamnar i olika vårdflöden och slussas mellan kommun och region. Viktig information hinns inte med och man tappar effektivitet i vårdinsatsen. Med det här projektet hoppas man att hitta lösningar på problem som varit svåra att lösa, säger Magnus Wallengren.

Sara Nkwe Assarsson

Innovation Skåne och Region Skåne bjuder in e-hälsoföretag till en EU-finansierad innovationsupphandling värd 40 miljoner kronor. Syftet är att stötta […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.