fredag 29 september 2023

inloggad som

Innovation Skånes vd får sparken

Lotta Törner, vd för Innovation Skåne, lämnar sin post med omedelbar verkan efter bara 10 månader. Nu ska hela organisationens mål och syfte utredas.

Lotta Törner tillsattes av en enig styrelse i november 2022. Sedan dess har organisationens ordförande bytts ut. Ut gick riksdagsledamoten Louise Eklund (L) och i maj i år kom Peter Danielsson in. Han är ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne (M). I ett pressmeddelande säger nu Innovation Skåne att styrelsen har ”beslutat att avskilja vd från uppdraget”.

Redan i samband med tillsättningen av Lotta Törner nåddes Rapidus av uppgifter om att rekryteringen var kontroversiell. Bland annat ska personalen på Innovation Skåne ha skrivit en protestlista med anförande att rekryteringen var förknippad med jäv och skedde utan MBL-förhandlingar. Nu när Lotta Törner tvingas lämna sin post nås Rapidus åter av dessa uppgifter. Rapidus har dock inte fått se någon protestlista och betraktar därför uppgiften som obekräftad.

– Jäv är inget jag känner till men jag har också förstått att det kom reaktioner i samband med utnämningen, säger Peter Danielsson.

Som skäl till avpolletteringen av Lotta Törner anger han Innovation Skånes organisationsmodell, en modell som kallas Teal och bygger på stor självständighet för medarbetarna.

– Sedan jag tillträdde som ordförande har jag haft en dialog med vd och det har successivt växt fram att hon inte anser sig kunna leverera på styrelsens uppdrag givet organisationsmodellen, säger han och fortsätter:

– Situationen har fått styrelsen att tänka till kring hur organisationen är utformad, dess mål, strategi och omfattning. Därför ska vi tillsätta en extern bred genomlysning. Det blir en utredning som kommer att ligga till grund för ny rekrytering av vd.

Tillförordnad vd under utredningens gång blir Innovation Skånes ekonomichef, Lars Edström.

Gunnar Wrede

Lotta Törner, vd för Innovation Skåne, lämnar sin post med omedelbar verkan efter bara 10 månader. Nu ska hela organisationens mål och syfte utredas.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad