tisdag 5 mars 2024

inloggad som

5G är trumfkortet i Sony Mobiles kamp mot klockan

Kort sagt: Qoitech, Mobiam och de andra sidoprojekten är spännande satsningar, men de kommer knappast hinna göra skillnad när Sonys mobilverksamhet nu åter blöder miljardbelopp. Räddningen för Lundaverksamhetens 1.200 anställda och konsulter stavas istället 5G.

Av Erik Olausson, chefredaktör

Efter att under flera år hyvlat ner Sony Mobile med återkommande uppsägningar tog koncernledningen i från tårna våren 2015, med ett varsel som i det närmaste halverade personalstyrkan i Lund. Samtidigt skalades produktportföljen ned till enbart de dyraste, mest lönsamma modellerna och Sony Mobile övergav en rad länder för att fokusera på kärnmarknaderna i Europa och Asien. Nu skulle mobildivisionens svit av kroniska förluster slutligen bytas mot vinster.

Det funkade – ett tag.

2016 hade svältkuren börjat ge effekt i form av minskade kostnader och Sonys mobilverksamhet kunde redovisa en rörelsevinst på motsvarande 800 miljoner kronor. Parallellt sjösatte Sony Mobile ett ambitiöst program i Lund för att slå mynt av sitt mobilkunnande i helt nya branscher. Under det som kallas IoT Business Group arbetar i dag runt 150 personer i små team med att ta fram ny teknik och nya affärsmodeller, med företag snarare än konsumenter som målgrupp.

I veckan rapporterade Rapidus om några av resultaten: Qoitech, som knoppats av som ett helägt dotterbolag och där försäljningen varit igång ett år nu. Mobiam, där Sony håller på att ta de första konkreta kliven ut på marknaden. Därutöver finns en rad projekt i olika faser av kommersialisering, exempelvis mjukvaran Nimway som används för att underlätta navigeringen och mötesbokningen på stora arbetsplatser.

Det är offensiva satsningar som ska bli intressanta att följa framöver, men även med hela Sony-koncernen i ryggen är det ingen barnlek att bygga en ny business från grunden. Qoitechs än så länge blygsamma siffror, med en omsättning på 72.000 euro första verksamhetsåret, visar att det kommer ta tid innan dessa nya produkter kan ge intäkter som märks på sista raden för mobildivisionen.

Det är tid som Sony Mobile egentligen inte har. Försäljningen av telefoner har nämligen fortsatt dala, och det snabbare än prognoserna hunnit skrivas ned. Plusresultat har redan förbytts i underskott och efter en oväntat svag försäljning under våren tvingades företagsledningen i somras revidera den väntade förlusten för räkenskapsåret till -2,4 miljarder kronor, dubbelt så mycket som tidigare beräknat.

Vid presentationen av kvartalsrapporten påpekade Sonys finanschef Hiroki Totoki att konkurrensen på mobilmarknaden ser ut att hårdna än mer framöver och att koncernledningen börjat titta på motåtgärder om försäljningen fortsätter sjunka.

Det är formuleringar som brukar betyda ytterligare nedskärningar och kostnadsbesparingar. På sikt är det tyvärr inte otänkbart att Sony väljer att helt stänga Lundasajten – ett scenario som lär ge mardrömmar åt såväl platschefen Stefan Andersson som Lunds kommunpolitiker, med nyvalda ordföranden Philip Sandberg (L) i spetsen. Det som däremot talar till Skånes fördel är införandet av 5G-standarden för mobilkommunikation.

5G, som börjar rullas ut de närmaste åren, ska bland annat ge säkrare uppkoppling och ökad kapacitet i mobilnäten. Här ligger Lund relativt bra till. Bland annat genom en forskargrupp på LTH som ligger i framkanten av det som kallas Massive Mimo, det vill säga att öka kapaciteten genom att utrusta varje basstation med fler antenner som samverkar på intrikata sätt.

Den forskningen, där Ericsson i våras gick in som intressent, gäller visserligen i första hand basstationer men LTH-forskarna har även samarbeten med Sony kring utmaningen att få in 5G-teknik i mobiltelefoner.

Och mobiler är så klart bara början. Samma Hiroki Totoki har i tidigare uttalanden under våren varit mycket tydlig med att Sony behöver behålla 5G-relaterad forskning och utveckling inom koncernen: ”By continuing to work on 5G in our smartphone business, we are aiming to develop 5G technology as a competency used across the Sony Group”.

Det är uppenbart att Sony-ledningen är beredd att gå långt för att hålla mobildivisionen under armarna, även om själva telefonförsäljningen skulle fortsätta dala. Se där – nattsömnen är räddad, Philip Sandberg.

Kort sagt: Qoitech, Mobiam och de andra sidoprojekten är spännande satsningar, men de kommer knappast hinna göra skillnad när Sonys […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad