tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Hoppfullt inför höstens kvartalsrapporter

Kort sagt: Världskonjunkturen är fortsatt stark trots handelskrig, stigande oljepriser och oron över Brexit. Det betyder att de skånska industribjässarna fortsätter visa fina vinster. Men vissa moln syns ändå på himlen. En fråga som väcks inför rapportsäsongen är hur sommartorkan slagit mot Trelleborgs försäljning av jordbruksdäck.

Av Anders Haskel, gästskribent

En bred internationell närvaro är ett tydligt kännetecken för många av bolagen med högst värde på Stockholmsbörsen. Det betyder också att företagen är starkt påverkade av de globala ekonomiska vindarna.

Det gäller även flera av de tio koncerner på Stockholmsbörsen Large Cap-lista som har hemvist i Skåne. Om inget oförutsett inträffar kommer dessutom denna lista vid årsskiftet utökas med två skånska företag med bred internationell närvaro, Malmöföretaget Beijer Ref samt Torekovsbaserade Nolato. I båda fall handlar det om företag med djupa skånska rötter och en stolt historik som nu alltså har nått ett tillräckligt stort börsvärde för att placeras på Large Cap-listan.

Störst bland Skåneföretagen är Alfa Laval, med en omsättning 2017 på drygt 35 miljarder kronor. Aktien lyfte rejält i samband med att bolaget presenterade en mycket stark kvartalsrapport i somras och har sedan dess legat på en stabilt hög nivå. Framför allt pekade företaget på en stark orderingång inom tanker-segmentet, men bolaget beskrev också en situation med ökad efterfrågan inom de flesta av Alfa Lavals slutmarknader.

Även om inte tillväxten har varit lika stark under tredje kvartalet kan aktieägarna se med tillförsikt mot rapporten om tre veckor. Alfa Laval är ett företag som torde gynnas av det just nu höga oljepriset. I ett mer långsiktigt perspektiv är Alfa Laval mycket intressant ur ett miljöperspektiv med produkter som bidrar till en effektivare energianvändning.

Några mil söderut sitter Trelleborg, som haft en betydligt tuffare resa och tappat runt tio procent av aktievärdet sedan årsskiftet. Det har inte hjälpt att företaget redovisat vinster på rekordnivå. I stället tycks marknaden befara att försäljningen av jordbruksdäck, som ingår i ett affärsområde som står för runt en fjärdedel av koncernens omsättning, tagit rejält med stryk i samband med årets heta och torra sommar.

Högre oljepris som leder till dyrare råvaruinköp är en annan faktor som riskerar att slå mot Trelleborg. Å andra sidan kan dyrare olja gynna försäljningen inom affärssegmentet olja och gas, där efterfrågan länge mött motvind.

Polymerföretaget Hexpol verkar i områden som ligger nära Trelleborg och påverkas också de av råvarupriserna. Aktiemarknaden verkar dock inte bry sig särskilt mycket just i det här fallet eftersom Hexpol-aktien handlats på ny rekordnivå i veckan. Marknaden har snarare tagit fasta på att Hexpol med en mycket stark förvärvshistorik under de senaste veckorna presenterat ytterligare ett par företagsköp.

Bland kursvinnarna hittar vi även AAK, verksamt inom vegetabiliska oljor och fetter. Företaget har utvecklats mycket starkt under en rad år, drivet bland annat av lyckad produktutveckling och framgångsrika företagsförvärv. Konjunkturen har däremot marginell påverkan på verksamheten.

En annan intressant spelare är Thule. Bolaget växte fram i den småländska företagarmyllan men har sedan några år huvudkontoret i Malmö. I företagets gener ligger att ständigt ligga i täten med att ta fram produkter för att som bolaget själv beskriver det göra det ”enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv”.

Kvartalsrapporten som kom i juli levde dock inte upp till marknadens högt ställda förväntningar. En minskad försäljning i USA stack ut åt det negativa hållet. Aktieägare kommer därför att rikta luppen mot framför allt den amerikanska marknaden.

Med huvuddelen av försäljningen utanför Sveriges gränser får den alltmer urholkade svenska kronan positiva effekter i de Skånebaserade storföretagens resultaträkningar. Även om exportvinsterna i flera fall är små sett till helheten uppstår det i vissa fall betydande vinstökningar när till exempel intäkter i dollar och euro räknas om till devalverade svenska kronor.

Kort sagt: Världskonjunkturen är fortsatt stark trots handelskrig, stigande oljepriser och oron över Brexit. Det betyder att de skånska industribjässarna […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad