måndag 8 juli 2024

inloggad som

Tunga utmaningar i Höganäs

|  
|  

Metallpulvertillverkaren Höganäs är inne i en storm av utmaningar. Företaget i nordvästra Skåne är Sveriges sjuttonde största utsläppare av koldioxid. Så kan det inte fortsätta. Och vd Henrik Ager berättar vad omställningen till elbilar innebär.
– Vi har fyra-fem år på oss att ställa om, säger han i en intervju med Rapidus.

Rapidus möter Henrik Ager på huvudkontoret i den lilla orten som har samma namn som företaget. En tung industri som sysselsätter 600 personer ligger insprängd i den i övrigt idylliskt sömniga bygden.

Henrik Ager tillträdde som vd för bara ett drygt halvår sedan. Han har en karriär bakom sig som konsult på McKinsey där han fick gruvindustrin som specialitet. Sedan följde åtta år på Sandvik, på slutet som affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

En dag i juni 2022 fick han ta sitt pick och pack och gå efter meningsskiljaktigheter med vd Stefan Widing. Henrik Ager hade anammat den förra vd:n Björn Rosengrens styrningsmodell med omfattande decentralisering där varje affärsområde har eget resultatansvar. När Stefan Widing ändrade inriktning blev det slitningar och Henrik Ager fick lämna.

– Jag har infört den decentraliserade modellen här på Höganäs. Det är den jag tror på, säger han.

Höganäs har totalt 2.300 anställda i 15 länder. Fabriken i Höganäs är den enskilt största. Bolaget köptes ut från börsen år 2013 av familjerna Wallenberg och Lindén som nu äger hälften vardera via bolagen FAM och Lindéngruppen.

Koncernen omsatte 12,3 miljarder kronor under 2023. Det var i nivå med föregående år. Resultatet före skatt, justerat för engångsposter, ligger kring 900 Mkr vilket ger en marginal kring 7 procent. För sex-sju år sedan var en normal marginal för Höganäs det dubbla.

Tidens trender har inte varit i Höganäs favör och nu måste Henrik Ager ta tag i en omfattande omställning.

För det första måste Höganäs möta tuffa hållbarhetskrav. Koldioxidutsläppen måste bort. Som Sveriges sjuttonde största utsläppare, enligt en mätning från tidskriften Svensk Natur 2022, är målet att utsläppen ska ned till netto noll år 2030 i den egna produktionen. Men det är inte lätt när det inte bara handlar om energitillförsel, utan även att själva produkten avger koldioxid vid tillverkningen.

– Vi tillsätter kol i tillverkningen, som alla andra malmbaserade stålverk. Vi har gjort tester med biokol i utveckling av ny processteknik. Vi utforskar även möjligheten att använda mer biogas men tillgången till konkurrenskraftiga priser är begränsad, säger Henrik Ager.

För det andra går två tredjedelar av Höganäs försäljning till bilindustrin, och utmaningen här är utbytet av bilparken från bilar med förbränningsmotorer till elbilar.

Poängen med Högnäs pulver är att det går att pressa till metallprodukter med en så komplicerad utformning att det inte går att gjuta eller svarva dem. I motorer och växellådor finns många sådana komponenter.

– I en bil med förbränningsmotor finns i snitt 8 kilo komponenter som är tillverkade av metallpulver. I en elbil finns det 3,5 kilo, säger Henrik Ager.

Det handlar alltså om att Höganäs står inför en halvering av sin affär om inget görs. Både hållbarheten i produktionsprocessen och marknaden ställer krav på stora investeringar framöver och Henrik Ager medger att något stort resultatlyft inte är att räkna med de närmaste åren.

– Vi produktutvecklar för att hitta nya tillämpningar för metallpulver och vi ser stora möjligheter att öka andelen komponenter i elbilar som tillverkas med vårt material. Vi står alltmer i direktdialog med de stora biltillverkarna för att få dem att rita in metallpulvertillverkade delar i sina kommande bilmodeller, förklarar han.

En stor nöt att knäcka är elbilsbatterierna. Förutom litium finns fler metaller i dessa batterier. Det går att använda järn, men hittills med sämre prestanda än andra metaller. Kinesiska biltillverkare som till exempel BYD använder dock järn med, enligt Henrik Ager, allt bättre resultat.

– Vi har fyra-fem år på oss att hitta rätt på den nya bilmarknaden. Enligt analytikers prognoser kommer hälften av alla elbilsbatterier innehålla järn i framtiden. Till vår fördel är att ökningen av elbilsförsäljningen tillfälligt har planat ut. Det ger oss lite mer tid.

Nu har vi bara talat om två av Höganäs affärsområden. Men här finns tre till med allt från ytbeläggningar till flyg- och rymdindustrin, jordbruksmaskiner och kirurgiska implantat. Metallpulver används också som kemisk komponent i till exempel krockkuddar.

– Vi har en bra riktning. Vi är bra på innovation och utveckling. Men vi behöver öka takten, säger Henrik Ager.

Gunnar Wrede

Metallpulvertillverkaren Höganäs är inne i en storm av utmaningar. Företaget i nordvästra Skåne är Sveriges sjuttonde största utsläppare av koldioxid. Så kan det inte fortsätta. Och vd Henrik Ager berättar vad omställningen till elbilar innebär. – Vi har fyra-fem år på oss att ställa om, säger han i en intervju med Rapidus.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Renstädat i Wihlborgs

    Wihlborgs befinner sig mycket nära toppen av sina räntekostnader. Samtidigt ser nedskrivningarna av fastighetsvärden ut att närma sig slutet. Det framgick när fastighetsbolaget med vd Ulrika Hallengren presenterade rapporten för andra kvartalet på måndagen.

  • Hänt i vecka 27

    Förvärv och försäljningar. Det händer saker i det skånska näringslivet även efter att sommarlugnet börjat lägga sig. Här är en summering av de viktigaste affärsnyheterna under den gångna veckan.