tisdag 5 december 2023

inloggad som

Kylslaget näringslivsklimat i SD:s skånska fästen

De skånska kommuner där SD varit stora den senaste mandatperioden har överlag rasat i rankingen över lokalt näringslivsklimat, visar Rapidus genomgång av de senaste fem årens siffror. Men bilden är långt ifrån entydig och bland kommunpolitikerna går meningarna isär om vilken betydelse ett ökande SD-mandat har för företagarnas villkor på orten.

Som vanligt hamnade Vellinge, Höganäs, Kävlinge och Staffanstorp i topp när Svenskt Näringsliv i dag presenterade sin årliga ranking över det lokala näringslivsklimatet. Men utanför toppstriden har en rad skånska kommuner rört sig rejält uppåt och nedåt de senaste fem åren. Bland annat har Östra Göinge stadigt klättrat, sammanlagt 115 placeringar, och Skurup gått från plats 202 till 62. I andra änden finns Hörby, som tappat 112 placeringar och framförallt Osby, som dalat 235 placeringar på fem år.

Överlag har glesbygdskommunerna, där SD också är störst, gått sämre än kommunerna på skånska västkusten. De 15 skånska kommuner där SD haft minst stöd har i snitt klättrat 142 placeringar senaste mandatperioden. SD:s starkaste fästen har i stället backat i genomsnitt 52 placeringar. Men undantagen är många, SD är exempelvis stora i såväl Östra Göinge och Skurup som Hörby och Osby.


De skånska kommuner som rasat eller klättrat stadigast i rankingen de senaste fem åren.

Tommy Hall, socialdemokratisk ordförande i Hörbys kommunfullmäktige, säger sig inte ha märkt av något SD-inflytande över kommunens näringslivspolitik.

– Nej, inte vad jag kan se och jag vet inte vad det skulle vara för något. De har inte lagt några konkreta förslag i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om företagande, säger han.

SD:s gruppledare i Hörby, Stefan Borg, menar att kommunens näringslivskontor redan gör mycket som är bra men han har också en rad punkter han vill förbättra. Exempelvis vill SD införa en tjänstegaranti med svar på bygglovsansökningar inom en viss tid.

Även i Landskrona är SD stora men här har näringslivsklimatet förbättrats kontinuerligt enligt rankingen, som i huvudsak bygger på enkätsvar från 31.000 företagare runt om i Sverige. Landskrona har klättrat 100 placeringar sedan 2013.

– Tittar du ännu längre tillbaka så låg vi nära den absoluta botten. Vårt styre bedriver en politik där tillväxtfrågor är i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Han menar att Sverigedemokraterna inte påverkat näringslivet i staden ”vare sig åt det ena eller andra hållet”, med mer än att de stöttat politiken som bedrivits. Men Sverigedemokraternas ordförande i staden, Stefan Olsson, håller inte riktigt med.

– Vi har en samsyn med kommunstyrelsen i dessa frågor men har varit med i förändringsprocessen. Vi har många kunniga representanter i nämnderna, sitter i alla styrelserna för de kommunala bolagen och kommer med inspel till förslagen, eller stoppar dem om vi anser att det behövs, säger han.

Socialdemokraten Jonas Esbjörnsson har suttit i opposition i Landskrona de senaste fyra åren och ser ut att göra det även framöver. Han ger överlag inte mycket för Svenskt Näringslivs sätt att mäta förutsättningarna för företagandet i kommunen.

– Om en kommun till exempel privatiserar kommunala bolag så ökar den i rankingen. Och mätningen säger ingenting om utbildningsnivån i kommunen som i vårt fall är ett problem. Vi har en paradox i staden med en relativt hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, samtidigt som vi får allt fler företag som efterfrågar högutbildade personer, säger han.

Erik Olausson
Emiliano Strauss

Foton: Landskrona stad/Leo Erdfelt

De skånska kommuner där SD varit stora den senaste mandatperioden har överlag rasat i rankingen över lokalt näringslivsklimat, visar Rapidus […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.