tisdag 5 mars 2024

inloggad som

TikoMed tar in 21 miljoner och söker partner

Läkemedelsbolaget TikoMed har under våren tagit in ytterligare 21 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av sin läkemedelskandidat mot kritisk ischemi. Samtidigt pågår diskussioner med eventuella partner, med målet att utlicensiera produkten.

Ischemiska sjukdomar är en stor sjukdomsgrupp orsakad av otillräcklig blodtillförsel i någon del av kroppen, orsakade av bland annat blodproppar. TikoMed har utvecklat en läkemedelssubstans, TM-700, som stimulerar till att skapa nya blodkärl i kroppsdelar med dålig blodtillförsel. Därigenom kan vävnader och organ få näring, syre och borttransport av slaggprodukter. Substansen har redan prövats i prekliniska studier vid stroke, svår ben-ischemi och vid hjärtinfarkt med mycket goda resultat, uppger företagets vd Anders Waas.

Under 2015 tog företaget in sammanlagt 26 miljoner kronor genom två emissioner. Bakom vårens kapitalresning, som består av en kontantbetalning på 11,5 miljoner kronor och en kvittningsemission på 9,9 miljoner, står en blandning av gamla och nya investerare, vilka de är vill dock inte Waas gå in på. Med pengarna ska företaget inleda kliniska studier, med ambitionen om att ingå partnerskap med ett större läkemedelsbolag som kan driva fram substansen till färdigt läkemedel.

Andes Waas– Pengarna ska finansiera och utveckla värdet av projektet, så att vi är starka i förhandlingar med bolag, säger Anders Waas till Rapidus.

I företagets substansportfölj finns även produkten Ibsolvmir, som motverkar bortstötande av transplanterade insulinproducerande celler hos patienter med svår diabetes typ 1 och kronisk pankreatit. Fas II-studier delfinansierade av statliga National Institute of Health i USA har genomförts, men ännu har rapporten från studien inte släppts.

I dag arbetar sju personer med TikoMed, som har huvudkontor i Viken och forskningsenhet i Uppsala Science Park. Företaget grundades 2002 av Adam Bruce, som tillsammans med familjemedlemmar är största ägare i TikoMed.

Hanna Sigeman

Läkemedelsbolaget TikoMed har under våren tagit in ytterligare 21 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av sin läkemedelskandidat mot kritisk […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad