torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Rekordstort guldregn över Skåneföretag

Skånska teknikbolag på de mindre listorna reste rekordmycket pengar under 2014, visar Rapidus genomgång av de senaste fem årens emissioner. Nästan 750 miljoner kronor har bolagen på Aktietorget, NGM och First North skrapat ihop under 2014, vilket är mer än en dubblering från 2013 och nästan tre gånger så mycket som 2012.

Som Rapidus rapporterade i december noterades ovanligt många Skånebolag under 2014, men storleken på de listade bolagens genomsnittliga emissioner under året har också ökat kraftigt. Mellan 2013 och 2014 steg antalet skånska teknikföretag noterade på de mindre listorna från 37 till 45, medan kapitalanskaffningen mer än fördubblades. First North-företagen Vigmed och Nexam Chemical är några av de relativt nylistade Skånebolag som har rest över 50 miljoner kronor var under föregående år. Och någon avmattning syns inte vid horisonten, under vintern ska bland annat Serstech ta in 21,4 miljoner kronor och Dignitana 16,9 miljoner.

Per Heander− Det finns många mindre aktieägare som har ett genuint intresse för teknik och att det ska komma fram nya idéer. I synnerhet inom life science där man både kan medverka till att man kan få fram nya behandlingsmetoder samtidigt som man kan skapa avkastning på sina aktier, säger Per Heander, investeringsansvarig på Almi Invest i Skåne.

Vänder sig teknikföretagen till börsen för att de inte kan hitta riskkapital utanför?

− Det är alltid svårt för tidiga bolag att hitta kapital. Det finns få riskkapitalbolag som satsar på teknikföretag i tidiga faser, jag tror det driver på det hela. Det är ju en stark konkurrens om att få investeringar även om den totala tillgången på kapital är hyfsad och vi har en bättre situation i dag än för tio år sedan, säger Per Heander till Rapidus.

Inräknat de större företagen på OMX-listorna har skånska teknikbolag dragit ihop 1,2 miljarder kronor under 2014. Under den senaste femårsperioden toppas det bara av 2011, när två enskilda emissioner från Hexpol och Active Biotech drog upp summan till 1,4 miljarder kronor. Klicka på länken nedan för att se hela listan på de senaste fem årens emissioner.
Emisioner_noterade_bolag
Marknadsläget gör att det just nu är lättare att ta in kapital på små börser, menar Eva Ohlstenius, vd på affärsängelnätverket Connect Skåne. Samtidigt ser hon en risk för att framtida bakslag från börsbolag som introducerats för tidigt kan minska förtroendet för hela Eva Ohlsteniusmarknaden.

− Utan tvekan är det lättare att ta in kapital från en relativt okunnig allmänhet än från professionella investerare eller i vissa fall även lån från Almi. En mer professionell investerare hade heller inte accepterat vissa utmanade värderingar, säger hon till Rapidus.

Klicka här för att komma till listan på de noterade teknikbolagens samtliga emissioner 2010-2014

Hanna Sigeman
Erik Olausson

Skånska teknikbolag på de mindre listorna reste rekordmycket pengar under 2014, visar Rapidus genomgång av de senaste fem årens emissioner. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.