Emissioner för noterade skånska teknikbolag

Företag Senast noterad på 2010 2011 2012 2013 2014
Active Biotech OMX 180 403  - 270 225
Alfa Laval OMX  -  -  -  - -
Anoto OMX  - 5,1  - 108,9 94,2
Axis OMX  -  -  -  - -
Beijer Electronics OMX  - 15,8  - 8,1  -
BioInvent OMX 150 136 105 23,2 63,9
CellaVision OMX  - -  -  -  -
Doro OMX  -  -  -  - 9,4
Hexpol OMX  - 551  -  - -
Höganäs (avnot) OMX  -  -  -  - -
MultiQ OMX  -  -  - 15  -
Nederman OMX  -  -  -  -  -
NeuroVive OMX 39,2 54,8 35 85,8
Precise Biometrics OMX  - 54 54,4 140,7  -
Probi OMX  -  -  -  - -
ReadSoft (avnot) OMX  -  -  -  - -
Sigma (avnot) OMX  -  -  -  - -
Trelleborg OMX  -  -  - -
Glycorex NGM  - -  - 12,4  -
LifeAssays NGM 8,8 26,3 8,9 11,2 36,3
Obducat NGM - 32,5  -  - 20,6
Advenica First North  -  -  -  - 45,0
Agellis First North  -  -  -  - -
Axichem First North  -  -  - 20,8 -
BIMobject First North  -  -  -  - 31,4
Dignitana First North  -  - 34,8 13,5  -
Exini First North  - 17,6 12,9  -  -
Genovis First North 16 18 12,1 37,5  -
GWS Production First North  -  -  -  - -
Hansa Medical First North 27 29 46  - 37,0
Inxl Innovation First North  -  -  -  - -
Kentima Holding First North  -  -  -  - 16,9
Lidds First North  -  -  -  - 34,5
Nexam Chemical First North  -  -  - 53,9 67,5
Vigmed First North  -  -  - 25 56,4
ZetaDisplay First North  - 25  -  -  -
A1MPharma Aktietorget  -  -  -  - 20,4
Altero Aktietorget 3,9  -  - 0,7  -
Alteco Medical Aktietorget  -  -  -  - 9,0
Arc Aroma Aktietorget -  -  - 5 21,7
Biotech IgG Aktietorget 2,3 4,2 3,6 3,65 4,2
BrainCool Aktietorget  -  -  -  - 13,7
Clinical Laserthermia Aktietorget 8,3  - 13 26,7 23,4
Enzymatica Aktietorget  - 7,5 19,7 19 63,3
EQL Pharma Aktietorget  -  -  - 8 8,5
EURIS Aktietorget 0,8  - 0,5  -  -
Follicum Aktietorget  -  -  -  - 28,0
Gabather Aktietorget  -  -  -  - 6,4
Hedson (avnot) Aktietorget  -  -  -  - -
Junebud (avnot) Aktietorget 1,2  -  -  -  -
Lyyn (avnot) Aktietorget  -  - 1 5,6  -
Mobile Loyalty Aktietorget  - 12,5 32,9 14 24,7
Opifreeze Aktietorget  -  -  -  - 7,3
PharmaLundensis Aktietorget 4,8 2,6 10,1 11,3 6,0
Phase Holographic Aktietorget  -  -  - 7,6 14,4
ProstaLund Aktietorget  -  -  - 5,2 15,5
Recyctec Aktietorget  -  - 3,5 - 14,8
Respiratorius Aktietorget  -  - 7,6  - 9,0
SensoDetect Aktietorget  - 17,1  - 20,1  -
Serstech Aktietorget  -  -  - 12 6,7
Spago Nanomedical Aktietorget  -  - 21  - 21,5
StarVault Aktietorget  - 3,6 0,5 3,6 -
Taurus Energy Aktietorget  - 8,8 8,7  - 11,8
Tigran Technologies (avnot) Aktietorget 20,1 27 13,5 13  -
Vivoline Medical Aktietorget  -  -  - 11,9 27,4
WntResearch Aktietorget 7,2 3,4 5,8 7,2 45,2
Summa totalt 470 1400 470 950 1227
Summa NGM, First North och Aktietorget 100 235 256 349 749
Antal noterade bolag totalt 41 43 45 55 63
Antal noterade bolag NGM, First North och Aktietorget 24 26 28 37 45

Alla siffror (utom antalet bolag) i miljoner kronor. Genomgången gäller noterade teknikbolag samt teknikorienterade industribolag och är baserad på kontantemissioner som skett mellan 2010 och 2014. Apportemissioner och andra omflyttningar av pengar mellan företag inom samma koncern är inte inräknade.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: