måndag 15 april 2024

inloggad som

Medeonbolag testar analys av utandningsluft på KI

Ett enkelt utandningsprov skulle på tio minuter kunna ge sjukdomsdiagnos med hjälp av ett instrument från Chromalytica på Medeons inkubator. Sedan ett par veckor finns bolagets första instrument på Karolinska Institutet i Solna för en första oberoende utvärdering.

Magsår, cancer i lungor, prostata, tarm och bröst är några av de sjukdomar som enligt litteraturen skulle kunna diagnostiseras genom att mäta specifika ämnen i utandningsluften som bildas av kroppens metabolism vid dessa tillstånd.

— För patienten blir provtagningen enklare än vid ett blod- eller urinprov, säger Lennart Olsson, en av fyra grundare till bolaget.

Hjärtat i Chromalyticas instrument är en UV-detektor som bygger på forskning gjord av medgrundaren Verner Lagesson vid institutionen för arbetsmiljö vid Linköpings Universitet. I övrigt består instrumentet av en gaskromatograf och diverse mellansteg för provbehandling.

Som ett första steg framåt planerar bolaget att ingå samarbete med ett företag för att ta fram ett dedikerat diagnostikinstrument. Innan dess krävs nytt kapital i storleksordningen några tiotals miljoner kronor.

Bland kommersiella bolag som använder system för att mäta komponenter i utandningsluft finns svenska Aerocrine i Solna som mäter kväveoxid för att kunna följa tillståndet vid luftvägsinflammationer och astma.

Chromalytica bildades för tre år sedan och har idag 28 aktieägare inklusive grundarna, där finansmannen Dag Tigerschiöld med 21 procent och grundarnas gemensamma ägarbolag med 48 procent av aktierna är de största ägarna. Bolaget har tidigare totalt tagit in sex miljoner kronor i riskkapital. Övriga grundare är Thomas Pileby och Thomas Lundeberg.

Elisabet Ottosson

Ett enkelt utandningsprov skulle på tio minuter kunna ge sjukdomsdiagnos med hjälp av ett instrument från Chromalytica på Medeons inkubator. Sedan […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.