måndag 4 december 2023

inloggad som

Resurs Bank jagar nordiska förvärv

Stärkta av nya ägare går Resurs Bank i Helsingborg mot en nordisk expansion. Nyanställningar och förvärv är att vänta, samtidigt som mindre lönsamma enheter kommer att avvecklas.

I höstas fick nischbanken Resurs Bank nya ägare i form av riskkapitalbolaget Nordic Capital, som köpte 55 procent av Resurs Holding AB, med dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkringar samt de mindre verksamheterna Reda Inkasso och Teleresurs i Sverige. De nya ägarna har infört en tydligare koncernstruktur och satsar på bank- och försäkringsbolaget, medan de andra två benen på sikt kommer att avvecklas och ingå i banken, och inte marknadsföras till nya kunder.

Kenneth Nilsson— Nu styr vi allt ur ett koncernperspektiv och våra nya ägare har gett oss bra möjligheter att växa. Först var jag skeptisk till försäljningen, men det har blivit mycket bättre, säger koncernchefen Kenneth Nilsson i en Rapidusintervju.

En nordisk expansion är redan inledd. Säljkontor finns i Oslo och Helsingfors och ett nytt planeras i Danmark. Kenneth Nilsson utesluter heller inte förvärv i de nordiska grannländerna.

— Om vi ser en annan bank eller finansbolag som kan komplettera och tillföra oss kompetens, och samtidigt bespara oss tid, är förvärv möjligt, säger Kenneth Nilsson.

Enligt egen uppgift är Resurs Bank redan störst i Sverige på kundfinansiering i butik. Avsikten är att växa vidare där samt inom övriga affärsområden; privatlån, kreditkort inlåning och fakturabelåning. Men där dras gränsen.

— Vi kommer fortsätta att vara en nischbank, att göra det vi är bra på är vår enda chans att växa, säger Kenneth Nilsson.

Resurs Holding har i dag 400 anställda. Hittills i år har ett tjugotal personer anställts och ytterligare tio ska rekryteras, bland annat en vd till Solid. Förutom huvudkontoret i Helsingborg finns ett litet säljkontor i Stockholm, och ytterligare några filialer planeras norrut i landet. Bland bankens kunder finns 400 detaljhandelskedjor, bland andra Siba, BMW och Mio Möbler.

Efter affären med Nordic Capital ägs resterande 45 procent av Resurs Holding av Siba-familjen Bengtsson.

Jennie Lorentsson

Stärkta av nya ägare går Resurs Bank i Helsingborg mot en nordisk expansion. Nyanställningar och förvärv är att vänta, samtidigt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad