torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Ørsted Sverige trotsar motvind

|  
|  

Efter fjolårets katastrofresultat skrotar danska Ørsted flera av sina havsvindsprojekt världen över. Men planerna på en massiv utbyggnad i Sverige kvarstår. 

I februari redovisade Ørsted en förlust på 20,2 miljarder danska kronor. Koncernen skar ned antalet anställda med 800 och meddelade att man skulle revidera sin affärsmodell och lämna flera havsbaserade vindkraftsprojekt. 

Danskarna överger nu flera havsbaserade vindkraftsprojekt för att minska sina utvecklingskostnader – inte minst i USA, men även i Norge, Spanien, Japan och Portugal.

Därför var också framtiden för Ørsteds svenska havsbaserade vindkraftsprojekt osäker. Det är investeringar på hundratals miljarder kronor och fullt utbyggt kan projekten täcka hälften av hela Sveriges elkonsumtion.

Det var i början av Ørsteds av 2023 som Ørsted meddelade att man planerar sex havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Bara några månader senare publicerades katastrofresultatet som medförde att koncernen drog hårt i bromsen.

”I full skala kommer de nya havsvindparkerna att producera fossilfri el motsvarande mer än hälften av Sveriges totala elkonsumtion,” skrev Ørsted.

Rapidus har talat med Ørsteds Sverigechef, Sebstian Hald Buhl. Enligt honom ingår inte de svenska projekten bland de som koncernen nu planerar att överge.

– De senaste årens ränte- och kostnadsutveckling har påverkat havsbaserad vindkraft globalt, men vi ser fortfarande en stor potential för havsbaserad vindkraft att bli en hörnsten i Sveriges gröna omställning. Ørsted har fortsatt mycket höga ambitioner för havsbaserad vindkraft i Sverige, säger Sebastian Hald Buhl.

Trots Ørsteds underskott anser Sebastian Hald Buhl att investeringarna i Sverige kan genomföras – och ske med egna medel.

– Vi finansierar endast våra projekt över vår egen balansräkning, vilket är utgångspunkten även för alla framtida projekt. Det senaste årets utmaningar har inte ändrat på det. Principiellt vill jag dock inte spekulera i projekt där ett slutligt investeringsbeslut ligger flera år fram i tiden, säger Sebastian Hald Buhl.

Ørsted behöver det slutliga statliga godkännandet för att gå vidare med projektet Skåne Havvindmøllepark, som kan täcka hälften av Skånes elbehov. Parallellt med detta arbetar Ørsted med projektet Gävle Öst havvindmøllepark, som kommer att vara tre gånger så stor som Skåne Havvindmøllepark. 

Keld Broksø

Fakta: Ørsteds havsvindsprojekt i Sverige: 

Skåne Havsvindpark (klar 2029) 
Gotland Havsvindpark (klar 2032) 
Kattegatt Havsvindpark (klar 2032
Baltic Central Havsvindpark (klar 2032)
Havsvindparkerna Gävle Öst och Gävle Väst (klara 2032)

Efter fjolårets katastrofresultat skrotar danska Ørsted flera av sina havsvindsprojekt världen över. Men planerna på en massiv utbyggnad i Sverige kvarstår. 


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.