måndag 15 april 2024

inloggad som

AcouSorts cellseparation lämnar labbet

Forskningsavknoppningen AcouSort i Lund är på god väg att färdigställa den första prototypen av bolagets patenterade cellsorterare i mikroskala. Planen är att inom sex månader ha 5-10 instrumentprototyper klara som ska lånas ut eller säljas till kunder världen över.

AcouSort startades 2010 för att kommersialisera patent och uppfinningar från forskningsprojektet Cell-Care i Lund. I projektet utvecklas ny teknologi för separation av celler.

Cell-Care leds av LTH-professor Thomas Laurell. Grundare till AcouSort är även Luis och tre forskare vid Lunds och Malmös universitetssjukhus med direkt intresse av tekniken: Hans Lilja för diagnostik av prostatacancer, Patrik Brundin för cellterapi vid Parkinsons sjukdom och Stefan Scheding för separation av stamceller i terapeutiska tillämpningar inom transfusionsmedicin.

Tekniken som används bygger på mikrofluidik kombinerat med akustofores, där ultraljudsvågor sänds i kanaler med en diameter tre gånger större än ett hårstrå.

Ultraljudsvågorna gör att partiklar och celler kan separeras ur flöden. Med tekniken kan exempelvis cancerceller samlas upp. Vilken specifik applikation den första prototypen ska användas till vill vd Kristian Enkvist dock inte berätta.

AcouSort bildades i samband med att Cell-Care fick in 25 miljoner kronor från Vinnova. Sedan dess har forskningen säkrats ytterligare fem år genom en donation på 33 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Sedan starten har AcouSort även utfört kontraktsforskning inom akustofores åt exempelvis multinationella biomedicinteknikbolaget BD Biosciences.

— Genom kontraktsforskningskunderna får vi insyn i vad olika applikationer ställer för krav på tekniken, säger Kristian Enkvist.

I höst planerar han att ta nästa steg mot färdigt instrument. För att komma dit tänker han uppvakta de stora instrumenttillverkarna.

2012 hade bolaget en omsättning på runt 1,5 miljoner kronor och ett positivt rörelseresultat. Bolaget fick nyligen ett Forska&Väx-tillskott på 500.000 kronor från Vinnova.

Elisabet Ottosson

Forskningsavknoppningen AcouSort i Lund är på god väg att färdigställa den första prototypen av bolagets patenterade cellsorterare i mikroskala. Planen […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.