fredag 12 april 2024

inloggad som

Sänkta fastighetsvärden i skånska bolag

De båda skånska fastighetsbolagen Acrinova och Sydsvenska Hem åker på rejäla snytingar i sina resultatrapporter. I båda fallen är boven räntan.

Fastighetskoncernen Acrionva redovisar rejält stigande hyresintäkter och förvaltningsresultat. Men ränteuppgången det senaste året spelar bolaget ett spratt som kostar 32 miljoner kronor i form av nedskrivningar av räntederivat.

Tillsammans med en nedskrivning av goodwill på 7 Mkr och nedskrivningar av fastigheter på 17 Mkr innebär det att ett förvaltningsresultat på 38 Mkr förvandlas till en förlust på 10 Mkr före skatt.

”Med ett år präglat av räntehöjningar, inflation och en avvaktande transaktionsmarknad anas en ljusning under det kommande året. Med stabilare energikostnader och förväntade räntesänkningar skönjer vi en mer aktiv marknad där Acrinova är redo för ytterligare förvärv”, skriver vd Ulf Wallén i rapporten.

Även för fastighetsbolaget Sydsvenska Hem, som trots namnet främst äger kommersiella fastigheter, var det värderingen av de ägda fastigheterna som drog ned ett kraftigt lyft i förvaltningsresultatet till ett minus i resultaträkningen.

Ett förvaltningsresultat som steg med 70 procent till 45 Mkr på helåret blev ett resultat före skatt på minus 40 Mkr, efter nedskrivningar av fastigheterna med 81 Mkr.

Vd Gustav Adielsson nämner detta bara indirekt i rapporten:

”Höjda avkastningskrav på marknaden innebär att det vägda direktavkastningskravet i värderingarna har fortsatt att stiga under året, från 5,47 procent per den 31 december 2022 till 6,09 procent per den 31 december 2023”, skriver han.

När avkastningskravet stiger så faller priset på fastigheten, eftersom en potentiell köpare måste betala mindre för att uppnå den önskade avkastningen.

Gunnar Wrede

De båda skånska fastighetsbolagen Acrinova och Sydsvenska Hem åker på rejäla snytingar i sina resultatrapporter. I båda fallen är boven räntan.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.