fredag 12 april 2024

inloggad som

Eon-toppen lovar miljarder till skånsk el-infrastruktur

|  
|  

Det krävs enorma investeringar i elnätet för att möta framtidens elbehov. I Skåne ska Eon investera miljarder de kommande åren i vad som internt benämns som Malmöpaketet.

När Johan Mörnstam tillträdde som Eons Sverigechef under våren förra året kastades han rakt in i en förtroendekris. Den tyska energijätten hade genomfört kraftiga prishöjningar, inte minst på fjärrvärme i Sverige, vilket ledde till ramaskri från företag och bostadsrättsföreningar. Johan Mörnstam uppgav då att han såg allvarligt på läget och att målet var att återupprätta det skadade förtroendet så fort som möjligt.

Samtidigt varnade Eon för att den bristande svenska elnätsregleringen hotar elektrifieringen och att det snabbt behövs stora reformer. För att få bukt med rusande elpriser och den obalans som råder på elmarknaden lanserades nyligen ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Svenska kraftnät och Eon.

– Syftet med samarbetet är en snabbare och mer omfattande elektrifiering av samhället, industrin och transportsektorn i en av landets mest elintensiva regioner, säger Johan Mörnstam.

Trots att Skåne står för en betydande del av landets elförbrukning, är regionens självförsörjningsgrad av eleffekt endast 15 procent. Denna obalans gör att en stor andel el måste överföras från andra delar av Sverige eller importeras från utlandet.

Från Eons håll ser man behovet av fortsatta investeringar. En snabbare och mer omfattande utbyggnad av elnätskapacitet i Skåne är en strategiskt viktig investering för elbolaget och därför har Eon arbetat fram Malmöpaketet.

– Det här är ett samlingsbegrepp som omfattar Malmö och kranskommunerna. Konkret innebär det att vi bland annat investerar 2,7 miljarder kronor fram till 2030 för att säkerställa att elinfrastrukturen är på plats, säger Johan Mörnstam.

Samtidigt bygger Eon en ny transformatorstation i Hyllie. 200 miljoner kronor pumpas in i projektet.

– Det är sådana punktinvesteringar som är viktiga för att öka eltillförseln i Malmö, det är helt enkelt strategiskt rätt att göra de här satsningarna, säger Mörnstam.

Frågan är när skånska bolag och industrier kan få se stabilare elpriser. Inte helt lätt att svara på om man frågar Johan Mörnstam. I den just avslutade regleringsperioden 2020 till 2023 investerade Eon totalt 18 mdr i elnäten, men klart är att mycket mer krävs.

– För att lösa Skånes elförsörjning måste vi fortsätta med kraftfulla investeringar. För att få en jämnare prisnivå finns det ett antal saker som kan göras. Det måste finnas en långsiktighet i regelverket för att skapa prisstabilitet. Det måste in mer lokal elproduktion i prisområde 4 där Skåne ingår. Samtidigt är det här en nationell fråga och jag har stora förhoppningar på Energidepartementet och energi- och näringsminister Ebba Busch, säger Johan Mörnstam.

Han ser också att det på elnätssidan, som är en reglerad marknad, finns fyra faktorer som är viktiga för att få verkning.

– Man måste säkerställa en tydlighet och förutsägbarhet i regleringen. Vi måste få till mer effektiva tillståndsprocesser. Vi måste kunna bygga på prognos och inte som idag på känd efterfrågan. Den sista faktorn som också är extremt viktig är kunna prioritera bland den stora mängd ansökningar som finns om att ansluta sig till elnätet.

Det finns i dag cirka 150 elbolag i Sverige efter att svenska elmarknaden avreglerades 1996. Störst är Fortum, statliga Vattenfall och Eon.

Martin Linderoth

Det krävs enorma investeringar i elnätet för att möta framtidens elbehov. I Skåne ska Eon investera miljarder de kommande åren i vad som internt benämns som Malmöpaketet.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.