tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Eon vill skrota Heleneholmsverket

|  
|  

Eon planerar att ersätta det klassiska Heleneholmsverket i Malmö med en ny kraftvärmeanläggning. Blir planerna verklighet handlar det om investeringar på upp till 5 miljarder kronor.

Heleneholmsverket nära Dalaplan är en tydlig profil på Malmöhimlen. Verket har hållit Malmö varmt sedan 1966, men om några år kan det vara ett minne blott.

– Heleneholmsverket börjar falla på åldersstrecket och vi tittar på att ersätta det. Vi vill gå mer mot biobränsle och vi borde ha en ny kraftvärmeanläggning på plats under 2028, men vi är långt ifrån ett beslut, säger Eons Sverigechef Johan Mörnstam.

Realiseras planerna i det Eon kallar Malmöpaketet handlar det enligt Johan Mörnstam om en investering på 3 till 5 miljarder kronor. Den nya kraftvärmeanläggningen ska försörjas med biobränsle och enligt Eon-chefen säkerställa en långsiktighet kopplat till fjärrvärme.

– Med den här investeringen kan vi även öka elproduktionen i prisområde 4, där Skåne ingår och det råder stor brist på el, säger Johan Mörnstam.

Regeringen vill se flera nya mål för energipolitiken. Bland annat bör Sverige planera för att möta ett dubblat elbehov år 2045. Det framtida elbehovet spås ligga på 300 terawattimmar (TWh). Dagens elanvändning ligger på runt 140 TWh om året. Hur stor elanvändningen blir kommer att bero på hur många industrisatsningar som blir av.

– Det kommer att krävas enorma investeringar och Eons bidrag i det här är bland annat att fortsätta med kraftfulla investeringar. Ett exempel är att bygga en ny kraftvärmeanläggning. Det är något som kommer att lätta upp den ansträngda situationen i Skåne. Vi undersöker också möjligheterna till koldioxidinfångning i stor skala.

I morgon kan du läsa en längre intervju med Eon-toppen Johan Mörnstam, där han bland annat berättar om miljardsatsningarna i “Malmöpaketet” samt hur han ska få bukt med rusande elpriser och den obalans som råder på elmarknaden.

Martin Linderoth

Eon planerar att ersätta det klassiska Heleneholmsverket i Malmö med en helt ny kraftvärmeanläggning. Blir planerna verklighet handlar det om investeringar på upp till 5 miljarder kronor.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad