tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Peabrapport vittnar om dyster byggmarknad

Rapporterna från de skånska börsbolagen fortsätter att strömma in. I slutet av förra veckan kom rapporter från Peab, Trelleborg och Hansa Biopharma.

Peab
Byggbolaget Peab rapporterar lägre intäkter och en kraftig resultatminskning i fjärde kvartalet 2023, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Siffrorna är i linje med den vinstvarning som bolaget lämnade den 18 januari. Rörelseresultatet minskade kraftigt, från 853 miljoner kronor till 133 Mkr och den minskade nettoomsättningen blev 15,6 miljarder kronor. Även den nedåtgående orderingången på 10,5 mdr var i linje med de preliminära siffrorna.

”2023 kännetecknades av en tudelad marknad. För Peabs del har anläggning, beläggning och offentligt husbyggande inom Bygg haft en god utveckling, men det har inte fullt ut kompenserat för effekten av det kraftigt minskade bostadsbyggandet”, skriver Peabs vd Jesper Göransson i rapporten.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna pekar på nedgångar i Sverige och Finland samt oförändrade nivåer i Norge under 2024. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedgående medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila.

“När det gäller bostäder startas det för närvarande knappt några nya projekt på marknaden. Det är inte bra att bostadsbyggandet minskat så kraftigt med tanke på att de underliggande behoven i Norden kvarstår. Frågan om hur den långsiktiga bostadsförsörjningen bör se ut, framför allt i Sverige, är viktig att bringa klarhet i”, skriver Jesper Göransson.

Under 2023 minskade den totala orderingången med drygt 8 mdr och landade på 45,1 mdr. Till största delen en effekt av den svaga efterfrågan på bostadsprojekt.

Trelleborg
Gladare tongångar var det hos verkstadsbolaget Trelleborg som rapporterar en omsättning på 8,4 mdr för fjärde kvartalet förra året, vilket är en ökning med 3,8 procent jämfört med samma period året innan. Det justerade rörelseresultatet för fjärde kvartalet landade på 1,3 mdr, 5 procent upp jämfört med samma period 2022. Rörelsemarginalen landade på 12,4 procent.

”Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan under det första kvartalet kommer vara i nivå jämfört med det fjärde kvartalet”, kommenterar Trelleborgs vd och koncernchef Peter Nilsson.

Hansa Biopharma
För det fjärde kvartalet 2023 redovisar Hansa Biopharma ett rörelseresultat på minus 175,5 Mkr, jämfört med minus 146,2 Mkr föregående år.

”Vi tillkännagav nyligen planer på att omstrukturera organisationen för att kunna
fokusera på viktig klinisk utveckling samt kommersiella prioriteringar. Detta förväntas resultera i en minskning av den nuvarande arbetsstyrkan med cirka 20–25 procent och kommer att resultera i cirka 75–85 Mkr i årliga besparingar när den genomförts fullt ut”, skriver bolagets vd och koncernchef Søren Tulstrup i rapporten.

Martin Linderoth

Rapporterna från de skånska börsbolagen fortsätter att strömma in. I slutet av förra veckan kom rapporter från Peab, Trelleborg och Hansa Biopharma.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad