tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Plexian-grundaren stäms

Rättsförhandlingar pågår i en stämning mot Plexiangrundaren Sami Suliemans bolag Karman i Malmö Invest. Rapidus har granskat fallet mot huvudpersonen som även står bakom Affärsänglarna i Malmö och Prescott Lewis.

Stämningen mot Karman handlar om ett ”kapitalandelslån” som Sami Suliemans bolag tagit av en 73-årig kvinna. Under åren 2014-2016 lånade hon vid tre tillfällen ut totalt 2,3 miljoner kronor till Karman som tidigare hette Prescott Lewis Invest.

Rapidus har tagit del av ett skuldebrev av den typ som använts där det framgår att lånet ska återbetalas med 7,85 procents årlig ränta.

– Planen har aldrig varit att betala tillbaka lånen, säger juristen Johan Furhoff som företräder kvinnan.

I skuldebrevet finns en formulering som säger att återbetalningen sker med högst 20 procent av den ackumulerade vinsten i företagets dotterbolag under en given period. Men om bolagen inte går med vinst, menar Karman, blir det ingen återbetalning och kvinnans kapital går förlorat.

Karman har listat sina dotterbolag för rätten men begärt att namnen på bolagen ska beläggas med sekretess. Enligt Merinfo äger eller kontrollerar Karman i Malmö Invest följande bolag genom Sami Sulieman:

Affärsänglarna i Malmö, Köld, Svensk Fixkam, Parkdigify, Vårdakademin Ängelholm Kommanditbolag, First North-noterade Plexian och Malmö Tech Invest (tidigare Plexian Tech Holding och Svenska Kapitalfonden).

Hur dotterbolagens ackumulerade vinst för femårsperioden ska räknas ut framgår inte av skuldebrevet.

Rapidus har sökt men inte nått Karmans ombud i förhandlingen, advokat Mats Håkansson från Advokatfirman Wilensky. I ett svar i domstolsförhandlingen skriver han:

”Med ackumulerad vinst menas att Karman beräknar varje årsresultat och lägger ihop resultatet i slutet av investeringsperioden.”

En långivares chanser att få tillbaka sina pengar späds dessutom ut i takt med att företaget tar nya kapitalandelslån. Detta eftersom alla “andelsinnehavare” enligt avtalet ska dela på 20 procent av den ackumulerade vinsten.

Advokat Johan Furhoff har analyserat Karmans årsredovisningar. Han kom fram till att bolaget, till och med 2016, totalt hade tagit in 18,4 Mkr i kapitalandelslån. Hur många långivare det är fördelat på är oklart.

– Om företagen inte går med vinst så försvinner pengarna. Men de flesta bolagen i gruppen kontrolleras av Sami Sulieman, som enkelt kan anpassa redovisningen så att de inte går med vinst, säger Johan Furhoff.

Enligt stämningsansökan har Karman i Malmö Invest i genomsnitt betalat ut 1 Mkr per år i arvode till styrelse och vd, det vill säga till Sami Sulieman och hans hustru Helena Sulieman.

”Svarandebolagets företrädare har alltså kunnat leva på att konsumera lånebeloppen utan att behöva bedriva någon vinstdrivande verksamhet, som upplägget varit konstruerat”, står det i stämningen.

Käromålet yrkar att Karman ska förpliktas att betala tillbaka hela lånet, med ränta från och med dagen då bolaget delgavs stämningsansökan, och stå för rättegångskostnaderna. Yrkandet grundas på avtalslagen och att bolaget ska ha ”svikligt förlett” kvinnan till att göra investeringar på orimliga villkor.

Johan Furhoff menar att kvinnan haft en uppenbart underlägsen ställning till företaget, vars ensidiga agerande avgör chanserna för återbetalning. Karman ska medvetet ha utnyttjat okunskapen hos en oerfaren investerare, vilselett henne och undanhållit information.

I protokollet från den muntliga förberedelsen förnekas detta av advokat Mats Håkansson, som säger att kvinnan blivit informerad om riskerna och inte haft en underlägsen ställning. Hans försvar av avtalet grundas på aktiebolagslagen.

Mats Håkansson hoppade av som ombud i november och har ersatts av Robert Teklic.

– Jag har precis tillträtt som ombud och inte satt mig in i fallet. Jag kan därför inte kommentera det, säger Robert Teklic.

Emiliano Strauss

Den aktuella stämningen gäller perioden 2017-2021. Enligt Merinfo äger eller kontrollerar Karman i Malmö Invest följande aktiebolag genom Sami Sulieman:

Omsättning (resultat efter finansnetto) TKR 20172018201920202021
Affärsänglarna i Malmö Grundat 2021Grundat 2021Grundat 2021Grundat 2021Grundat 2021
Parkdigify i MalmöGrundat 2020Grundat 2020Grundat 2020Grundat 20200
(-317)
Köld1203
(-943)
1081
(-199)
1363-(-457)1140
(-73)
2344
(15)
Svensk FixkamGrundat 2017
(-2)
0
(-404)
0
(-56)
0
(-205)
Malmö Tech Invest (tidigare Plexian Tech Holding och Svenska Kapitalfonden)481
(-6038)
0
(-3243)
88
(-2044)
64
(-3047)
0
(-5321)
Plexian0
(-2609)
0
(-10826)
0
(-16151)
729
(-13294)
281
(-28887)
Moderbolag: Karman i Malmö Invest 1933
(-12336)
4354
(1619)
3406
(214)
2693
(154)
2047
(-979)

Varken Karman eller dotterbolagen Affärsänglarna, Parkdigify, Fixkam och Malmö Tech Invest har någon revisor registrerad hos Bolagsverket. Rapidus har tidigare rapporterat om frågetecken kring noteringen av Plexian, vars börsvärde och aktiekurs rasat. Malmö Tech Invest är den största enskilda ägaren i Plexian och Karman den tionde största.

Klicka nedan för att läsa fortsättningen i vår bevakning “Affärsänglar och demoner”:

Sami Sulieman i flera tvister

Sulieman inte ensam om sina låneupplägg

Rättsförhandlingar pågår i en stämning mot Plexiangrundaren Sami Suliemans bolag Karman i Malmö Invest. Rapidus har granskat fallet mot huvudpersonen som även står bakom Affärsänglarna i Malmö och Prescott Lewis.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad