fredag 29 september 2023

inloggad som

Stora frågetecken kring Plexian

|  
|  ,

Rapidus erfar många och märkliga turer kring Malmöbolaget Plexian. Ord står mot ord i ett infekterat efterspel kring bolagets börsnotering.

I förra veckan skrev Rapidus om Plexian, som skrotar sin kortutgivning och nu enbart satsar på lojalitetsprogram och datadrivna lojalitetslösningar. Med anledning av artikeln har vi tittat närmare på Plexian och upptäckt frågetecken kring Malmöbolagets affär.

Nyligen avgick Plexians styrelseordförande, Per-Ola Rosenqvist, misstänkt för grovt insiderbrott. Förra året gjordes ett vd-byte och nya vd:n, Johan Möllerström, var också misstänkt för insiderbrott under 2022 men förundersökningen lades ner. Nu har Plexian dessutom skrotat sitt fokus på den kortutgivning som var en stor del av erbjudandet när bolaget gick till börsen 2021. Den senaste tidens turbulens är dock inget nytt, det säger tidigare anställda som Rapidus har pratat med.

När Plexian klev in på börsen den 8 april 2021 var det med löfte om ett säkrat samarbetsavtal med gymkedjan Fitness24seven. Enligt Plexians dåvarande vd Staffan Mattsson var manegen färdigkrattad och samarbetsavtalet skulle ge Plexian 300.000 medlemmar till sin plattform.

Tanken var att Fitness24seven skulle byta ut alla sina medlemskort mot Plexians ”prepaid” Visa-kort, det vill säga en typ av kontantkort som kunderna laddar med pengar, och få erbjudanden från partners kopplade till kortet. Vid nyttjande av erbjudanden skulle både Plexian och gymkedjan få en liten procent enligt en vanlig cashback-modell. I Plexians noteringsprospekt beskrivs avtalet ingående under rubriken ”Väsentliga avtal” och det lyfts fram som direkt avgörande för Plexians fortsatta existens.

Det här avtalet ingicks redan i mars 2019. Bara tre månader efter noteringen, den 9 juli 2021, meddelar Plexian marknaden att samarbetsavtalet med Fitness24Seven avslutas.

I det korta pressmeddelandet som går ut står det: ”Parterna har gemensamt konstaterat att de tekniska förutsättningarna kopplade till in- och utpasseringar på alla Fitness24sevens gym som varit förutsättningen för en tillfredsställande lansering av det tilltänkta lojalitetsprogrammet för närvarande inte föreligger.”

Rapidus har varit i kontakt med flera personer som tidigare arbetat för Plexian. Kontakterna har skett oberoende av varandra och källorna väljer att vara anonyma, bland annat med hänvisning till sekretessavtal.

Enligt en av källorna var det tydligt redan innan noteringen att kortet inte kunde fungera som nyckel till Fitness24sevens alla gym. Den initiala planen om att ersätta gymkedjans medlemskort med Plexians kort ska därmed ha legat på is redan vid noteringen. Rapidus har vid upprepade tillfällen sökt Fitness24seven som avböjt att kommentera.

Plexians vd vid tidpunkten för noteringen, Staffan Mattsson, tillbakavisar påståendet om att det skulle ha funnits tekniska hinder före noteringen. Tekniken och samarbetet med gymkedjan fungerade bra, säger han, men några av Fitness24sevens kortläsare för in- och utpassage skulle dock behöva bytas ut.

– Det var helt och hållet en investeringsfråga, säger Staffan Mattsson.

Vid tillfället för Plexians börsnotering var Sami Sulieman bolagets majoritetsägare via bolagen Malmö Tech invest (48,9 procent av kapital och röster) och Karman i Malmö Invest (5,5 procent). I dag är han en av huvudägarna i Plexian och sitter även i styrelsen. Han driver även investeringsnätverket Affärsänglarna.

Sami Sulieman har avböjt en telefonintervju med Rapidus, men skriver att han inte har någon vetskap om turerna kring noteringen.

– “Jag gick ur Plexians styrelse 19 månader innan bolaget noterades och lämnade även min plats i ledningen mer än sex månader innan noteringen. Fram till dess att jag tillträder i styrelsen igen i november 2022 så har jag ingen annan insyn i eller kontroll över bolaget än någon annan aktieägare”, skriver Sami Sulieman till Rapidus.

Rapidus har kollat datumen med Bolagsverket och konstaterar att de inte stämmer. Sami Sulieman var enligt Bolagsverkets uppgifter styrelseledamot till den 11 december 2020, det vill säga fyra månader innan noteringen. I prospektet från noteringen framgår det att Plexian under 2020 betalade cirka 2 miljoner kronor i konsultarvoden till Sami Suliemans bolag Karman. Samma år var hans fru, Helena Sulieman, Plexians HR- och kontorschef.

Sami Sulieman lägger dock över ansvaret för turerna kring noteringen på dåvarande vd Staffan Mattsson och Dennis Axnér, Plexians dåvarande kommersiella chef (CCO).

Under 2020 betalades fler konsultarvoden enligt prospektet, bland annat cirka 1,3 Mkr till Dennis Axnér, via bolaget Delo, och 1 Mkr till Plexians finanschefs (CFO) Peter Kaiser Invest & Consulting. Plexians vd Staffan Mattsson fick cirka 1,6 Mkr i lön.

Sami Sulieman skriver vidare till Rapidus:

– ”Om det som sägs angående avtalet med Fitness24Seven stämmer, så är det definitivt något som bör utredas då det innebär att Staffan Mattson samt Dennis Axnér agerat otillbörligt mot såväl aktieägare samt marknad. Jag vill också tillägga att i samband med att den nya ledningen tog över så såg vi stora problem med hur bolaget sköttes, bland annat gällande alltför höga kostnader. En stor post i detta var externa konsulter som exempelvis Dennis Axnér, som inte vid någon tidpunkt kunnat eller velat redovisa och motivera sina fakturor och även vägrat överlämna sitt arbete. En av de första sakerna den nya ledningen gjorde var att dra ner kostnaderna från 4,2 Mkr per månad till 1 Mkr. Överlag är vi mycket förvånade över hur kostnadskontrollen, eller snarare sagt bristen på denna, såg ut i bolaget.”

Dennis Axnér svarar på kritiken:

– Enormt tråkigt att höra att ett företag som valt att anlita en som extern konsult i över tre års tid, där det funnits ett väldigt bra team, nu decimerats till ett skal som sakta krackelerar, på alla sätt. Den ledning som valde att anlita mig de första tre åren, uppskattade uppenbarligen kvaliteten och de möjligheter, dialoger som vi skapade tillsammans. Den ”uteblivna” redovisning som nämns var de sista veckornas dialoger och dessa redogjordes i både mail och onlinemöten. Trots detta betalades inte de sista fakturorna. Jag önskar Plexian stort lycka till i fortsättningen, skriver han i en kommentar till Rapidus.

Plexians aktiekurs har gått från en topp på drygt 10 kronor i november 2021 till i dag 20 öre.

Mette Carlbom
Martin Linderoth
Emiliano Strauss

Rapidus erfar många och märkliga turer kring Malmöbolaget Plexian. Ord står mot ord i ett infekterat efterspel kring bolagets börsnotering.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad