tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Sulieman går till motattack

Plexiangrundaren Sami Sulieman går till motattack och stämmer den kund som stämt honom för uteblivna återbetalningar.

Rapidus har i en rad artiklar beskrivit den konflikt som uppstått mellan Sami Sulieman och de privatpersoner som investerat i hans olika bolag. Bland annat har en 73-årig kvinna stämt bolaget Karman Invest sedan hon investerat 2,3 miljoner kronor i kapitalandelslån som skulle återbetalas med 7,85 procents årlig ränta, något som inte skett.

Sami Suliemans juridiska ombud har nu lämnat ett 20-sidigt sammanfattande yttrande, inklusive en motfordran på 3 miljoner kronor gentemot den 73-åriga kvinnan.

Grunden till denna fordran är att kvinnan ska ha ”orsakat Karman skada genom att i pressen bland annat påstå att ställföreträdaren för Karman är en tjuv.”

Ombudet, advokat Robert Teklic, refererar till en artikel i Sydsvenskan, som följde upp Rapidus rapportering om rättsfallet. Enligt yttrandet uppskattas förmögenhetsskadorna som uppstod till följd av kvinnans uttalanden till cirka 2 Mkr.

Teklic och Sulieman hävdar bland annat att artikeln skulle ha lett till att investerare distanserat sig från bolaget, dragit sig ur pågående investeringar eller velat få tillbaka gjorda investeringar.

Dessutom härleds Plexians sänkta aktiekurs också till artikeln, vilket enligt inlagan motiverar ytterligare 1 Mkr i fordran mot kvinnan. Kursens långsiktiga trend har dock varit nedåtgående långt innan artikeln publicerades.

Rapidus har sökt Karmans ombud Robert Teklic, som svarar i ett sms:

– Jag tycker att målet först ska få prövas av domstol innan parterna hänger sig åt diverse uttalanden i media. Mot den bakgrunden vill jag inte lämna några kommentarer innan en dom meddelats, annat än att jag känner mig trygg med den prövning som kommer att ske, skriver advokat Robert Teklic.

I yttrandet heter det att kvinnan, ”jämte sitt ombud Johan Furhoff, framfört påståenden och omständigheter på ett sätt som inte är med sanningen överensstämmande, innebär att Karman och dess ställföreträdare har framställts som charlataner, innebär att ställföreträdaren framställts som en brottsling och visar på okunskap och vårdslöshet.”

Kvinnans ombud Johan Furhoff svarar på utpekandet:

– När Sydsvenskan intervjuade mig sa jag att man plockar godtrogna människor på pengar och det står jag fast vid. Men det är väldigt anmärkningsvärt om försvaret inte känner till tryckfrihetsförordningen. Grundstenen i den är ju att det är tidningen som är ansvarig för uttalanden som den givit ut, inte den som uttalat sig, säger Johan Furhoff till Rapidus.

Varför tror du att försvaret har med det i sitt yttrande?

– Antingen för att han är okunnig eller för att skrämmas.

Kvinnans samtliga yrkanden bestrids av försvaret, som också vill ha ersättning för rättegångskostnader. Rättegången ska äga rum den 29 februari. Huvudförhandlingarna som var planerade till januari ställdes in på grund av sjukdom.

En av de centrala punkterna i stämningen, samt i flera tidigare fall från Allmänna reklamationsnämnden och tingsrätten i Malmö som Rapidus tagit del av, är en formulering som Suliemans bolag haft i sina skuldebrev. Det är en formulering som villkorar återbetalningen av lånen på att bolagets dotterbolag ska gå med vinst.

Alla som investerat i skuldebreven skulle dela på 20 procent av vinsterna under en given period. Men eftersom bolagen inte har gått med vinst har återbetalningarna uteblivit. Kvinnan som nu stämmer Suliemans bolag anser sig inte ha blivit informerad om denna formulering. Detsamma gäller personerna i ett dussin andra fall som Rapidus tagit del av.

Nu framgår det av Suliemans ombuds yttrande att bolaget uppdaterat villkoren. Detta för att ta ”sitt moraliska ansvar”. De nya villkoren innebär att tidsbegränsningen på återbetalningen tagits bort. Långivarna ska därmed kunna få tillbaka sina pengar även efter att skuldebrevens givna tidsperiod löpt ut. Dessutom ska de nu istället dela på 50 procent av de ackumulerade vinsterna, istället för 20 procent. När dotterbolagen väntas gå med vinst är dock oklart.

Emiliano Strauss

Fotnot: Enligt en av punkterna i försvarets yttrande till Malmö Tingsrätt påstås att kvinnans agerande givit upphov till mediebevakningen av målet. Rapidus kan bekräfta att det inte stämmer.

Advokat Robert Teklic formulerar sig på följande vis:

”Vidare har (kvinnan, red) framfört ett stort antal påståenden om Karman som har fått Karman, och dess ställföreträdare Sami Sulieman, att framstå som charlataner. Detta har lett till att pressen har fått upp intresset för aktuellt mål.”

Detta stämmer inte. Rapidus inledde sin granskning av Sami Suliemans bolagsgrupp på eget initiativ. Genom denna granskning fick vi information om målet som nu är i tingsrätten. Artikeln om det aktuella målet följdes upp med två ytterligare artiklar om tidigare fall. Sydsvenskan följde upp Rapidus första artikel om målet och refererar till densamma.

Rapidus har varken varit i kontakt med kvinnan i det aktuella målet, eller någon av de andra personerna i de dussin fall som granskats.

Rapidus artikelserie om tvisterna kring Sami Sulieman:

Plexiangrundaren stäms

Sami Sulieman i flera tvister

Sulieman inte ensam om sina låneupplägg

Plexiangrunaren Sami Sulieman går till motattack och stämmer den kund som stämt honom för uteblivna återbetalningar.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad