tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Sulieman inte ensam om sina låneupplägg

Ett systematiskt upplägg klarnar efter en genomgång av tidigare tvister kring Sami Suliemans bolag. Enligt byrån som initierade det fall som nu är i rättsförhandlingar är det ganska vanligt förekommande.

Ingemar Strömberg är vd och medgrundare vid JPS Rådgivning som arbetar med finansiell utredning och samordnar drabbade i individuella mål och genomför grupptalan kring vårdslös rådgivning och komplexa sparprodukter.

Han pekar på att det i grunden går ut på att fylla en bolagsgrupp med så mycket kapital som möjligt och sedan fakturera ut pengarna till vd och styrelse.

– Ett vanligt tillvägagångssätt är att någon, vanligtvis en finansiell rådgivare, ger rådet till sina kunder att låna ut kapital mot en hög ränta i en låneprodukt i ett, enligt rådgivaren, tryggt bolag. Därefter får kunden möjligtvis en eller två ränteutbetalningar. Sedan skjuter man på utbetalningarna och återbetalningen på grund av olika saker som inträffat, säger Ingemar Strömberg och fortsätter:


– Kunden får i detta skede ofta ett erbjudande att kvitta lånet mot exempelvis aktier i bolaget. Erbjudandet säljs oftast in som en bra placering och att man ska kunna sälja aktierna för att återfå sitt kapital med ränta. Det som egentligen sker är att lånet försvinner och kvar står kunden med aktier som ofta saknar värde.

Han talar här i generella termer. Eftersom han arbetar med det pågående målet mot Karman i Malmö Invest, som Rapidus berättade om den 16 januari, vill han inte gå in i detalj på den kartläggning han gjort av Sami Suliemans bolagsgrupp.

– Det är vanligtvis väldigt svårt för advokater att hitta rätt i fall som rör sig mellan olika rättsområden och avancerade finansiella instrument. Vi har nischat oss på just det och har tillgång till expertjurister och advokater som driver processerna i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, eller domstol, säger Ingemar Strömberg.

JPS Rådgivning har samordnat flera enskilda- och gruppmål kring vårdslös rådgivning, bland annat mot Nord Fondkommission som hade ombud i Skåne. I stämningen som nu ligger hos Malmö Tingsrätt i väntan på huvudförhandlingar menar kärandesidan att rådgivningen från Karman varit vårdslös.

– De som drabbas av dessa komplexa upplägg har svårt kunna ta tillvara sina finansiella konsumenträttsliga rättigheter. Det är nästan bara pensionärer och det är väldigt få som orkar. Det ger en bra marginal till företag som ägnar sig åt sånt här, säger Ingemar Strömberg.

Rapidus har tagit del av ett pressmeddelande från 2015 – signerat Sami Sulieman, vd på dåvarande Prescott Lewis Invest, PLI, nu Karman i Malmö Invest – som skickades till investerarna. Där skriver Sulieman:

“Kapitalet som du investerat är idag inte i risk. Bolaget har över 90 investerare som tror på verksamheten och investerat i bolaget likt dig…”Pressmeddelandet aviserar att PLI beslutat att frysa räntorna. Anledningen som anges är “att inte försätta bolaget i risk och därmed säkra upp din investering.”

I övrigt handlar meddelandet om att PLI startat dotterbolaget Svenska Kapitalfonden (senare Plexian Tech Holding och i dag Malmö Tech Invest) “med syfte att öppna en ny svensk privatbank, specialiserad på entreprenörskap och att vända upp och ner på privat skuldsanering.”Har ni fler fall på gång mot Suliemans bolagsgrupp?

– Flera kunder har hört av sig och undrat om vi kan hjälpa dem också. Vi ser fram emot att ta fler mål till rätten, säger Ingemar Strömberg.


Hur vanliga är sådana upplägg?

– Tyvärr finns det ett fåtal rådgivare som förstör för väldigt många bra rådgivare. Men flera av dessa låneupplägg och rådgivare har de senaste året avslöjats, några i Skåne men de finns över hela landet.

Det är oklart om CC Support och Malmö Tech Invest i dag har någon verksamhet. De senaste åren har Sami Sulieman istället fått en del positiv uppmärksamhet via Affärsänglarna i Malmö. Bolaget grundades 2021 och säger sig vilja demokratisera investeringsbranschen genom att ge fler chansen att investera i onoterade bolag.På sin hemsida listar Affärsänglarna följande företag under rubriken “Några av våra bolag”: Plexian, Köld, Fixkam, Carswipe och Poasana. De första tre är dotterbolag till Karman i Malmö Invest.

Sami Sulieman kommenterar det aktuella fallet som ligger i Malmö Tingsrätt per sms:

“Jag välkomnar att få detta juridiskt utrett men efter samråd med min advokat kommenterar jag det inte mer än så i nuläget.”

Emiliano Strauss

Ett systematiskt upplägg klarnar efter en genomgång av tidigare tvister kring Sami Suliemans bolag. Enligt byrån som initierade det fall som nu är i rättsförhandlingar är det ganska vanligt förekommande.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad