fredag 29 september 2023

inloggad som

I Love Lund närmar sig första exit

|  
|  

I Love Lund har godtagit ett erbjudande om inlösen av aktierna i portföljbolaget House:id. Om affären fullbordas blir det investeringsbolagets första exit.

Parterna är förtegna om vem som ska ta över aktierna. Enligt obekräftade uppgifter till Rapidus rör det sig om en större aktör som ska ta en rejäl del av bolaget.

– Vi vill inte föregå vår bolagsstämma som måste godkänna transaktionen, säger Fredrik Hansson, styrelseordförande i House:id.

För I Love Lund, ILL, skulle affären innebära att kassan fylls på med 7 miljoner kronor, adderat till dagens cirka 5 Mkr. Det skulle också innebära innehavets bokföringsvärde multipliceras med åtta, pengarna som i så fall ska återinvesteras. ILL har varit delägare i House:id sedan bolaget grundades 2019.

– Vår portfölj är i tillväxtfas. 75 procent av pengarna ska gå till våra existerande bolag, 25 procent till nya spännande Lundabolag. Det vore ju önskvärt om de också kunde ge 8-10 gånger pengarna på tre år, säger ILLs vd Björn Englund.

Blir det fler exits i år?

– Vi har närmre 50 bolag i portföljen just nu. Det kan tänkas att vi gör några delexits, men bara om det gynnar bolagen. Vi är långsiktiga investerare i företag som har tillväxtambitioner med Lund som bas. “House:id har främst utvecklats i Malmö, så det här passar ganska bra.

I Love Lunds aktie handlas på Spotlight Stockmarket. En aktie kostar i dag 100 kronor, nästan 60 procent mindre än vid noteringen i fjol.

– Våra övriga värdeindikatatorer ser betydligt bättre ut. Vi jobbar inte aktivt med att påverka aktiekursen utan ser den som en residual. Framöver är vårt fokus att tiodubbla antalet aktieägare och genomföra fler nyemissioner. Det är långt kvar tills Lund är centrum för Skånes finanssektor.

Emiliano Strauss

I Love Lund har godtagit ett erbjudande om inlösen av aktierna i portföljbolaget House:id. Det blir investeringsbolagets första exit.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad