tisdag 25 juni 2024

inloggad som

Storbolagen flaggar för tuffare tider

2022 innebar i många fall rekord. Men nu blir det tuffare. Här följer en sammanställning av Skånes tyngre bokslutsrapporter hittills.

Trelleborg
Gummikoncernen Trelleborgs vd Peter Nilsson flaggar för ett tuffare första kvartal i år, efter ett 2022 som var det bästa hittills för koncernen.

– Det är med tillförsikt och med stor entusiasm som vi fortsätter förbättra Trelleborg. Ambitionen att öka såväl försäljningen som att ytterligare höja lönsamheten kvarstår, skriver Peter Nilsson i rapporten, men fortsätter:

–I skrivande stund finns det flera makroekonomiska tecken på att vi är på väg in i en svalare period jämfört med de kraftiga tillväxtåren 2021–2022. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan under det första kvartalet kommer vara lägre jämfört med det fjärde kvartalet.

Trelleborgs omsättning ökade med 27 procent till 31,1 miljarder kronor under helåret 2022, ett alla tiders helårsrekord. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 5,1 miljarder vilket gav en marginal på 16,8 procent.

Hexpol
Hexpol, som tillverkar polymerer för gummitillverkning och bland annat säljer till Trelleborg, hade försäljningsmässigt också ett starkt 2022, dock med försämrad lönsamhet.

– Försäljningstillväxten för (fjärde, red) kvartalet som helhet var stark med en ökning om 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år med bra försäljning i alla marknader samt alla produktområden. I slutet av december såg vi dock lägre försäljning jämfört med början av kvartalet påverkat av lagerjusteringar hos kunder och effekterna från det extrema vintervädret i USA, skriver vd Georg Brunstam i rapporten. Han fortsätter:

– Osäkerheten framöver är fortsatt hög med kraftigt stigande inflation och räntor, störningar i leveranskedjan och Rysslands invasion av Ukraina. Vi tror dock att vårt starka kundfokus i kombination med geografisk närhet till kunderna ger oss fortsatta möjligheter att hantera störningarna och ytterligare stärka vår marknadsposition.

Hexpols helår slutade med en försäljning på 22,2 miljarder kronor, en ökning med 39 procent jämfört med året innan, samt ett rörelseresultat på 3,3 miljarder. Marginalen minskade från 19,2 procent till 14,8 procent.

BHG Group
BHG Group, som tidigare hette Bygghemma, hade ett 2022 som blev tuffare allteftersom året gick. Den organiska försäljningstillväxten blev negativ med 5 procent och rörelseresultatet mer än halverades. För fjärde kvartalet blev det en förlust före skatt på 180 miljoner kronor.

– Vi bedömer att omvärlden i 2023 blir fortsatt utmanade, framför allt under första halvåret, och vi fortsätter agera på den handlingsplan vi annonserade i tredje kvartalet med fokus på att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Detta sker bland annat genom ett omfattande kostnadsbesparingsprogram på 150–200 Mkr på årsbasis, skriver vd Gustaf Öhrn i rapporten.

Probi
Probi, som tillverkar nyttiga bakterier som kosttillskott, hade ett turbulent 2022. I december fick vd Tom Rönnlund gå på dagen sedan utvecklingen gått åt fel håll. Försäljningen minskade under 2022 med valutajusterade 17 procent till 618 miljoner kronor. Lönsamheten halverades och för fjärde kvartalet blev det förlust.

– Vi stänger 2022 och konstaterar att det varit ett synnerligen turbulent år i omvärlden, vilket givetvis även satt spår i vår verksamhet. Både Americas och EMEA har utvecklats svagt under 2022. Viss förklaring finns hos enskilda kunder men samtidigt är marknadssentimentet mer försiktigt i båda regionerna kopplat till den makroekonomiska utvecklingen. Vi bedömer att det även under 2023 kommer fortsätta att finnas en viss försiktighet i marknaden, skriver tf vd Anita Johansen i rapporten.

Gunnar Wrede

2022 innebar i många fall rekord. Men nu blir det tuffare. Här följer en sammanställning av Skånes tyngre bokslutsrapporter hittills. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Hon sätter 1 miljard i rullning

    Det tog ett år, men nu har klimatinvesteringsfonden Pale Blue Dot börjat investera i sin andra fond. 1 miljard kronor väntar på att finna rätt adresser i hela världen i form av såddkapital till startups som jobbar klimatsmart. Heidi Lindvall, partner och en av fondens grundare, berättar för Rapidus.

  • Miljardavtalet sprack

    Bioteknikföretaget Aqilions samarbetsavtal med läkemedelsjätten Merck avslutas. Av avtalet som hade potential att ge Aqilion 10 miljarder kronor, blir alltså intet.