onsdag 6 december 2023

inloggad som

Innoscentia skalar upp för pilottester

|  
|  

Det är en kapplöpning till marknaden för sensorbaserade matetiketter och nu kommer Lundabaserade Innoscentia ett steg närmare. Samtidigt utses Karin Wehlin till ny styrelseordförande.

Karin Wehlin kommer närmast från BoMill, samt är även medgrundare till EQL Pharma. Tanken är att hon ska bidra med operativ och strategisk vägledning i den kommande fasen.

Bolaget har utvecklat en patenterad teknik för livsmedel som – med sensoriskt bläck och tryckt elektronik som integrerats i en etikett – kan läsa av färskheten i livsmedel. Etiketterna mäter, med hjälp av gasutvecklingen i förpackningen, livsmedlets faktiska status.

– Vi har tagit oss in i en industrialiseringsfas nu. Målet är att genomföra de första pilottesterna i höst och sedan skala upp produktionen, säger Erik Månsson, vd på Innoscentia.

Efter flera försök att ta fram en modell för att kunna få etiketterna tryckbara i större skala har företaget nu lyckats och planen är att inleda ett partnersamarbete med en skånsk tillverkare. Efter testerna är tanken en kommersialisering under nästa år. Men det har tagit längre tid än väntat att nå fram till där de är i dag – från början var planen början av 2020 och konkurrensen gör att det också finns en tidspress.

– Det finns några aktörer inom sensorområdet med temperaturindikation. Sedan några spelare inom gasdetektering men där är det inga som kommersialiserat än. Så just nu är det en kapplöpning mot marknaden, säger Erik Månsson.

Mette Carlbom

Det är en kapplöpning till marknaden för sensorbaserade matetiketter och nu kommer Lundabaserade Innoscentia ett steg närmare. Samtidigt utses Karin […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad