måndag 25 september 2023

inloggad som

Innoscentia värvar näringslivsveteraner

|  
|  

Innoscentia får in veteraner från Tetra Pak och Electrolux till styrelsen. Samtidigt öppnar bolaget ett nytt laboratorium i Alnarp och flyttar därmed testningen av sina livsmedelsetiketter från Indien till Sverige.

– Vi kommer nu närmare till testningen vilket gör att vi kan bli mer precisa när vi kalibrerar etiketten. Vi behöver isolera några specifika parametrar såsom temperatur, förpackningstyp och hygien, säger Innoscentias vd Erik Månsson.

Bolaget utvecklar en patenterad sensorbaserad matetikett som läser av färskheten i livsmedel. Etiketterna mäter med hjälp av gasutvecklingen i förpackningen livsmedlets faktiska färskhet. Företaget hyr nu in sig i en byggnad på Sveriges Lantbruksuniversitet och får full kontroll över labbmiljö, personal och faciliteter.

– Labbet i Alnarp blir vår bas när det kommer till att skapa data och få fram de testresultat som behövs för att komma vidare. Nästa månad kommer vi dra igång labbet och börja göra pilottester. Vi ska testa både internt och sedan externt för industrin, med målet att kommersialisera produkten nästa år.

Vid en extra bolagsstämma i februari valdes Jerry Bengtson och Gregoire Letort till nya ordinarie ledamöter i Innoscentias styrelse. Jerry Bengtson har nyligen lämnat sin tjänst som vd för Tetra Pak Sverige efter drygt 30 år hos bolaget och Gregoire Letort har lämnat Electrolux där han haft ledande befattningar de senaste tio åren.

– De kommer också bli delägare i bolaget. Exakt hur stor andel är dock inget vi delar offentligt. Vi fick kontakt med dessa herrar innan jul och de båda har otroligt bra koll på produktionsoptimering och framtagande av nya produkter. Framförallt har de varit verksamma i bolag i livsmedelsbranschen som har förändrat marknaden genom ny teknologi. Det är precis det vi också vill, så att få ta del av deras kompetens är enormt värdefullt för oss, säger Erik Månsson.

Julia Eriksson

Innoscentia får in veteraner från Tetra Pak och Electrolux till styrelsen. Samtidigt öppnar bolaget ett nytt laboratorium i Alnarp och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv


  • Rapidus lanserar podd
https://open.spotify.com/show/6ZJbqTBYY3pDjZyTr7g1qt?si=18efd5d16e134096


Samarbetspartners

Zacco
Sparbanken Skåne
Lindahl