tisdag 3 oktober 2023

inloggad som

… som ändå går vidare med andra vågen inom digital hälsa

|  
|  

Världen står inför en andra våg inom digital hälsa. Utvecklingen kan både förbättra hälsan och få sjukvårdens resurser att räcka längre, den slutsatsen dras av Marianne Larsson, projektledare på Healthtech Nordic.

– Den första vågen var nätläkare och nätterapi, med andra ord att man digitaliserar det vi har i dag. Den andra vågen innebär ytterligare verktyg och skiftar fokus, säger Marianne Larsson, projektledare på Helathtech Nordic.

Det handlar bland annat om att ha möjlighet att kunna övervaka hjärtsjuka på distans och ingripa innan de får akuta problem. Digitala verktyg, som skånska Lifepod – ett beslutsstöd för distansvård av kroniskt sjuka – hjälper till exempel läkare att snabbt identifiera de mest vårdbehövande patienterna.

– Region Skåne var tidigt ute att övervaka kroniker på distans under covid. De var först ut under pandemin och implementerade Lifepod för patienter med olika diagnoser, säger Marianne Larsson.

Exempel på andra tillämpningar är tidig diagnos av demenssjukdomar med hjälp av AI-teknik. Eller bolaget Joint Academy, som utvecklar en digital behandling mot artros, och företaget Learning to Sleep, som är inriktat på sömnproblem.

– De senaste åren har det kommit mängder med kliniska studier som har visat på nyttan med digitaliserade verktyg. Givet de resultat vi sett sedan några år tillbaka, i studier genomförda i olika Healthtech Nordic-bolag, drar vi slutsatsen att verktygen har potential att minska behovet av sjukvård för människor med kroniska sjukdomar med 50 procent, säger Marianne Larsson.

Den andra vågen har fortfarande inte slagit igenom brett. Därför kommer detta att vara ett fokus för Healthtech Nordics kommande projektperiod.

– Vi kommer att skräddarsy insatser efter vilken fas bolagen är i och vilken inriktning de har. Det är väldigt viktigt för många bolag att hitta investerare, så vi kommer att ha fler löpande digitala matchmaking-processer, säger Marianne Larsson.

Mette Carlbom

Världen står inför en andra våg inom digital hälsa. Utvecklingen kan både förbättra hälsan och få sjukvårdens resurser att räcka […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad