tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Enzymatica föreslår nyemission på grund av pandemin

|  
|  

Life science-bolaget Enzymatica öppnar en nyemission på grund av dåliga försäljningssiffror under pandemin. I och med samhällets förbättrade handhygien och social distansering har förkylningsmarknaden minskat och halverats under årets första två månader.

Bolaget som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen, ser att försäljningssiffrorna har sjunkit. På samma gång har Enzymatica planer på att expandera.

– Vi är fortfarande lika optimistiska när det kommer till den långsiktiga utvecklingen, men som det ser ut nu så kommer pandemin skjuta på vår utveckling i tolv till arton månader. Den här nyemissionen ger oss möjlighet till fortsatt fokus på de strategiska grundbultarna, som att fortsätta våra internationella satsningar, genomföra kliniska studier, stärka organisationen, säkra rörelsekapitalet och för att rent generellt inte tappa tempo, säger Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron till Rapidus.

Nyemissionen kommer föreslås av styrelsen på årsstämman den 5 maj.

– Det är en företrädesemission och samtliga aktieägare erbjuds att teckna sig.

Produkterna är baserade på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicintekniska produkten ColdZyme, en munspray mot förkylning. Den har lanserats på ett 30-tal marknader på tre kontinenter. Samtidigt pågår diskussioner om avtal för ytterligare marknader då produkten fått ett positivt mottagande internationellt.

– Vi är i en spännande expansiv fas och är framgångsrika på internationella marknader där vi tecknar nya avtal. Vi ser det här som en övergångsfas, och i och med corona ser vi helt enkelt en dipp på den totala förkylningsmarknaden. Vi vill säkerställa att vi gör allt rätt och riktigt, att fortsätta utvecklas och driva framåt, men vi är inte oroliga utan ser det snarare som en utmanande period där vi utvecklas försäljningsresultatet till trots, säger Bengt Baron.

Julia Eriksson

Life science-bolaget Enzymatica öppnar en nyemission på grund av dåliga försäljningssiffror under pandemin. I och med samhällets förbättrade handhygien och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad