tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Rapidusvinnare lyfter på börsen trots pandemin

|  

Kort sagt: 2008 utsågs BoneSupport till Årets Rapidusföretag och 2017 börsnoterades bolaget. Starten blev trög och efter ett år var en stor del av värdet borta. Den tålmodige har dock fått sin belöning. Under 2020 steg aktien med mer än 150 procent och med ett börsvärde på nästan fem miljarder kronor är framtidsförsväntningarna högt ställda.

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

Bonesupport startades för drygt 20 år sedan som ett forskningsföretag av ortopediprofessor Lars Lidgren. Visionen var att utveckla syntetiska benersättningsprodukter. Det skulle exempelvis kunna innebära att patienter slapp operationer där ben tas från en del av kroppen för att användas på ett annat ställe.

Att det var ett klokt val som juryn för Årets Rapidusföretag gjorde för drygt tolv år sedan speglas av att BoneSupport nått kommersiell framgång och avancerat till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Den tid som gått sedan starten fram till i dag är dessutom ett av oräkneliga antal exempel på att långsiktighet och tålamod är helt nödvändiga ingredienser för den som investerar i medicinteknik i tidig fas.

Vad var det då som ledde fram till utnämningen till Årets Rapidusföretag och börssuccé drygt tio år senare? I ett referat i samband med utmärkelsen kunde bland annat följande läsas:

”BoneSupport fick under 2008 ett visst genombrott för sitt kemiska benvävnadssubstitut som injiceras för att förstärka skelettet hos bensköra patienter. ‘Ben på tub’, som Fredrik Werner uttrycker saken. Efter ett EU-godkännande i höstas har benersättningen börjat säljas via dotterbolag i Tyskland och distributör i Italien, något Rapidusjuryn tagit fasta på.”

Motiveringen löd: “För att ha trott benhårt på sin idé och lyckats ta en vetenskaplig upptäckt från forskarbänken ut i kommersiell verklighet, till en produkt som ger snabb lindring och minskar lidandet hos en växande patientgrupp. Kort sagt – ett urtypiskt innovationsbolag.”

I artikeln gick också att läsa att BoneSupport tagit in 122 miljoner kronor i riskkapital, främst från huvudägarna. Det var bara ett av flera kapitaltillskott som behövts för att ta bolaget dit där det är idag. Senaste stora kapitalanskaffningen gjordes i maj 2020 då BoneSupport tog in 378 miljoner kronor genom en riktad nyemission. Pengar som bland annat är avsedda för utökade marknadsaktiviteter i USA och Europa. Ytterligare kapitaltillskott ska inte uteslutas även om nuvarande kassa torde räcka för att ta bolaget en bra bit framåt.

I juni 2017 börsnoterades BoneSupport. Introduktionskursen fastställdes till 29 kronor, vilket gav ett börsvärde på cirka 1,4 miljarder kronor – att jämföra med den senaste tidens noteringar i intervallet 70-75 kronor.

Tittar vi enbart på dessa siffror verkar ju allt vara frid och fröjd, men BoneSupports resa på börsen har inte enbart varit en framgångssaga. Ganska snart efter introduktionen inleddes en resa nedåt och ungefär samtidigt som bolaget kunde fira sin ettårsdag på börsen hade aktien tappat två tredjedelar av sitt värde. En viktig förklaring var att en övergång till ny distributionsstruktur i USA kortsiktigt slog hårt mot försäljningen som totalt backade med 25 procent under 2018.

Aktien fick efter hand nytt bränsle, bland annat i samband med att bolaget kunde presentera positiva forskningsrön. I mitten av 2019 var aktien tillbaka på introduktionsnivån och glädjen varade fram till pandemiutbrottet som ledde till en i stort sett halverad aktiekurs. Reaktionen var inte helt obefogad med tanke på den press som pandemin satte på sjukvården, där en hel del behandlingar med Bonesupports produkter skjutits på framtiden.

Börsen skakade dock snabbt av sig oron. I likhet med många andra tillväxtföretag tog aktiekursen rejäl fart och när 2020 summerades hade aktien stigit drygt 150 procent. Totalt börsvärde ligger på nästan fem miljarder och sett i ljuset av att Bonesupport omsatte 181 miljoner kronor under 2020, samt redovisar en rörelseförlust på nästan 100 miljoner kronor, är förväntningarna mycket högt ställda.

Fortsatt hög tillväxt är nödvändig. På ett par års sikt krävs sannolikt att förlusten vänds till en tydlig vinst för att dagens värdering ska gå att försvara. Försäljningen måste sannolikt fördubblas under samma period. Det är absolut inte omöjligt. BoneSupport har periodvis visat att det går att växa väldigt snabbt. Samtidigt kommer aktiemarknaden knappast att ha tålamod med eventuella bakslag.

Kort sagt: 2008 utsågs BoneSupport till Årets Rapidusföretag och 2017 börsnoterades bolaget. Starten blev trög och efter ett år var en […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad