torsdag 22 februari 2024

inloggad som

Tre frågor till Kerstin Tham…

|  ,
|  

… som är rektor för Malmö universitet och blir ny ledamot i styrelsen för Medeon Science Park i Malmö.

Vad kommer du att tillföra Medeons styrelsearbete?

– Det flervetenskapliga perspektivet som vi har på Malmö universitet, och hur man bör se till hela hälsoresan – både före och efter diagnos. Det gäller inte minst våra regionalt och globalt stora hälsofrågor, som exempelvis diabetes. Jag vill också se hur vi kan stärka Skånes life science-kluster, exempelvis bättre utnyttja konkurrensfördelar som närheten mellan företag och forskning i Skåne och Danmark.

Vilka egna erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

– Jag är professor i arbetsterapi och har forskat om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv.

Hur kommer det sig att du, som rektor med många andra viktiga uppdrag, tar plats i styrelsen och inte någon annan från universitetet?

– Malmö stad föreslog mig för att jag är involverad i många sammanhang inom livsvetenskaperna, och har erfarenhet från liknande arbete i Stockholm. När vi blev universitet fick vi medel från Vinnova för att utveckla vårt innovationssystem. Jag jobbar nära Vinnova med detta – och det finns inte riktigt någon annan som kan ersätta mig.

Elisabet Ottosson

… som är rektor för Malmö universitet och blir ny ledamot i styrelsen för Medeon Science Park i Malmö. Vad […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad