söndag 3 december 2023

inloggad som

Lund halkar efter i konjunkturrapport

Sydvästra Skåne och i synnerhet Malmö stärker sin roll som Skånes tillväxtmotor. I Lund har tillväxten däremot tappat fart, samtidigt som nivån är mycket hög på både bostadspriser och inkomst. Det framgår av den skånska konjunkturrapporten som Sparbanken Skåne släppte i morse.

– Dragloken i Skåne är Malmö och Helsingborg, framför allt Malmö. Lund halkar efter procentuellt, men ligger på en väldigt hög nivå med bland annat Skånes högsta bostadspriser. Det är attraktivt att jobba i Lund, men svårt att bo i staden. Malmö lockar mer unga människor, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne.

På fem år har det skånska näringslivet växt med 34.500 arbetstillfällen. 52 procent av dem har skapats i Malmö, 20 procent i Helsingborg och fyra respektive tre procent i Lund och Kristianstad.

– Lund har haft stora nedskärningar hos sina största företag och de externa forskningsmiljarderna som tidigare kommit till Lund har därmed försvunnit. I stället kommer det mer offentliga forskningspengar. Privata pengar ger snabbare utväxling medan offentliga pengar ger större stabilitet på lång sikt, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstitutet, som sammanställt rapporten.

Generellt är den skånska konjunkturen fortfarande stark enligt rapporten, men tendensen till avmattning som började ses i höstas har blivit tydligare. Det är dock inte konjunkturen som oroar näringslivet mest, utan problem med att rekrytera rätt kompetens. Nu rör det sig inte som tidigare bara om programmerare, utan allt från restaurangpersonal till industriarbetare.

Niclas Lindstrand

Sydvästra Skåne och i synnerhet Malmö stärker sin roll som Skånes tillväxtmotor. I Lund har tillväxten däremot tappat fart, samtidigt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad