tisdag 3 oktober 2023

inloggad som

Rekord för Sparbanken Skåne

|  
|  

I dag kom Sparbanken Skånes bokslutsrapport som visar att banken slår rekord i räntenetto och rörelseresultat. Men bankernas kraftiga ökning av räntenettot är tillfällig, säger Rasmus Roos, vd för Sparbanken Skåne.

När Sparbanken Skåne nu räknat ihop sina intäkter och kostnader under 2022 står det klart att banken sprängde miljardvallen med sitt rörelseresultat för helåret. Året slutade på 1.094 miljoner kronor, jämfört med 926 miljoner året innan.

Räntenettot, alltså skillnaden mellan in- och utlåningsräntorna, stannade på rekordhöga 1.590 miljoner kronor, vilket var en uppgång med 33 procent jämfört med föregående år. Detta trots att affärsvolymen, det vill säga samtliga pengar som banken hanterat under året, faktiskt sjönk en aning.

– Jag är så klart väldigt nöjd med årets resultat. Vi har klarat oss bra och värnat om kundernas trygghet under ett väldigt turbulent år, säger Rasmus Roos.

Förklaringen bakom ökningen av räntenettot är välkänd: Riksbankens höjning av styrräntan gör att affärsbankernas utlåningsräntor höjs. Sparbanken Skåne är inte ensam. Samtidigt har inte inlåningsräntorna som bankerna betalar på sina konton höjts i samma grad. Rasmus Roos tror dock att 2022 kommer att bli ihågkommet som ett exceptionellt år i detta sammanhang.

– Inlåningsräntorna har släpat efter, men de kommer att komma i kapp. I takt med att ett vanligt bankkonto kommer tillbaka som en sparform kommer inlåningsräntan att bli en konkurrensfaktor som bankerna kommer att jämföras på. Då kommer inlåningsräntorna att höjas, säger han och fortsätter.

– Detsamma gäller bolånen. Under 2022 har bankerna anpassat sig till de nya villkor som Riksbanken ställt upp, utan att direkt tänka på priskonkurrensen bankerna emellan. Men även där kommer konkurrensen tillbaka. Det kommer att pressa bolåneräntorna.

Sparbanken Skåne ägs till 22 procent av Swedbank. Resten ägs av tre sparbanksstiftelser som har ursprung i sparbankerna Finn, Färs & Frosta samt Sparbanken 1826.

Gunnar Wrede

I dag kom Sparbanken Skånes bokslutsrapport som visar att banken slår rekord i räntenetto och rörelseresultat. Men bankernas kraftiga ökning […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad