tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Forskningsavknoppning utvecklar hjälpmotor till hjärtat  

Lundabolaget Syntach utvecklar ett hjärtimplantat som aktivt ska stödja funktionen hos patienter med svår hjärtsvikt. Alternativet är hjärttransplantation. Med ett färskt Vinnova-bidrag i ryggen hoppas ledningen kunna testa implantatet på patienter inom två år.

Det batteridrivna implantatet, som ska fungera med hjälp av bolagets egenutvecklade mjukvara och finmekanik, laddas genom huden. Det stöttar hjärtats pumpning, ungefär som batteriet gör på en elcykel.

Implantatet kan skicka signaler via bluetooth. Genom att vara uppkopplat mot internet ska det ge information till behandlande vårdenhet, uppger grundaren och vd:n Jan Otto Solem. Han har ett förflutet som hjärtkirurg vid Skånes universitetssjukhus.

– Bara i Sverige finns uppemot 50.000 svårt sjuka patienter vars enda behandling är medicin.  Alternativet, som är hjärttransplantation, är bara möjligt för runt 50 personer per år på grund av brist på organ, säger Jan Solem till Rapidus.

Till skillnad från en pacemaker, som används på patienter som har störningar i hjärtrytmen, ska Syntachs teknik istället stötta hjärtan där pumpeffekten i slagen är kraftigt reducerad.

Syntach grundades 2012 och sysselsätter åtta anställda samt en handfull konsulter och underleverantörer. Bolaget har hållit låg profil och hittills finansierats av privata investerare, men fick tidigare i november fem miljoner kronor i Vinnova-bidrag inom Swelifes utlysning ”Projekt för bättre hälsa”.

Ytterligare tre skånska life science-bolag fick rejäla Vinnova-tillskott i samma utlysning: Noterade Neurovive fick 5 miljoner kronor, Saga Diagnostics 4,7 miljoner och Apoglyx 2,8 miljoner.

Elisabet Ottosson

Lundabolaget Syntach utvecklar ett hjärtimplantat som aktivt ska stödja funktionen hos patienter med svår hjärtsvikt. Alternativet är hjärttransplantation. Med ett […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad