torsdag 22 februari 2024

inloggad som

Ny kris för det politiska Öresundssamarbetet

Kort sagt: Sedan i maj har framtiden varit oviss för det danska regionala stödet till näringslivet. Enligt ett regeringsbeslut ska insatserna slopas helt eller flyttas till kommunal och statlig nivå. Ett första remissyttrande kom inte förrän i måndags och protester i sista minuten lär inte hjälpa när Greater Copenhagen inte lyckats visa sig vara något trovärdigt alternativ.

Av Keld Broksø, Köpenhamnsredaktör

Klik her for at se dansk version af analysen

Tre månader efter uppgörelsen mellan regeringen och Dansk Folkeparti om ”Förenkling av näringslivsstödet” står det politiska Öresundssamarbetet inför ännu en kris, som delvis är självförvållad.

Just nu handlar det enbart om ett förslag från regeringen, men med stöd från en majoritet. Därmed pekar mycket på att regionerna efter nyår inte längre får lägga pengar på det näringslivsinriktade Greater Copenhagen & Skåne Committee. De kan hoppas på en förhandlingslösning, där danska regioner behåller ett visst samarbete över sundet, men då utan något statligt stöd.

Än vet vi inte var det landar. Bland annat eftersom regionerna inte har lyckats visa att kommitténs arbete sedan 2016 haft effekt på integrationen av arbetsmarknaden, infrastrukturuppbyggnaden – där vi hämmas av oenigheten kring HH-förbindelse och Öresundsmetro – och utnyttjande av den affärsmässiga potentialen på tvärs över sundet.

Det är symptomatiskt att det var först i måndags som det kom något remissvar från regionerna. Detta var dessutom rätt löst formulerat och ryms på en A4-sida.

Det var alltså enbart en fråga om tid innan krisen kom, men det är inte heller enbart kommitténs fel. Danska regioners näringslivsarbete är nämligen bara en blindtarm underställd huvuduppgiften: driften av sjukhus. Och grunden till regeringsbeslutet är helt riktig: ”Det finns för många koordinerande och beviljande organ. (…) Det sjösätts för många överlappande insatser och för mycket pengar går åt till administration”.

Vi behöver klarare besked från både den danska staten och regionerna om framtiden för Greater Copenhagen. Just nu vet vi från statligt håll enbart att det kommer en ny ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” som kommer ersätta de regionala Vækstfora samt Danmarks Vækstråd, medan Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen ska finansieras via olika ministerier.

Klart är att kommunerna fortsatt får göra insatser för att stötta näringslivet, bara inte över kommungränserna – eller över sundet. Med mindre att det sker en sista minuten-räddning av Greater Copenhagen får vi alltså hoppas på att framtida statliga näringslivsprogram inom digitalisering, ny teknik och klusterbildningar också kan sträcka sig över sundet. Är det realistiskt med tanke på Sveriges och Danmarks historia av snäv nationell näringslivspolitik? Knappast.

Det politiska Öresundssamarbetet befinner sig därför i en ny kris och det är osäkert om det kommer tas över av staten, regionerna, kommunerna – eller dö ut. Troligtvis är Greater Copenhagen & Skåne Committee lika dödsdömd som dess föregångare Öresundskomiteen, men den har heller aldrig lyckats ta någon viktig position hos näringslivet. Det är inte näringslivsfolk, utan främst politikerna i Greater Copenhagen & Skåne Committee som trängt igenom bruset med protester, exempelvis regionrådsordföranden Heino Knudsen, överborgmästaren Frank Jensen och regionordföranden Henrik Fritzon.

Det som är positivt i sammanhanget är att den nuvarande krisen inte är någon dödsstöt för näringslivsförbindelserna över sundet. För vad gör företagen? Business as usual. När det finns en god affär inom räckhåll eller en gynnsam rekrytering att göra på andra sidan sundet, då hugger man.

Det politiska ståhejet är främst skadligt eftersom det rycker undan mattan på möjligheten att skapa en överordnad vision för regionens varumärke. En optimistisk bedömning är att den visionen kan återkomma när den rådande krisen blåst över. Allt annat vore idioti.

Kort sagt: Sedan i maj har framtiden varit oviss för det danska regionala stödet till näringslivet. Enligt ett regeringsbeslut ska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.