tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Sydsvenska lärosäten öppnar lobbyingkontor i Bryssel

Rektorerna inom samarbetsorganisationen Lärosäten Syd, med Lunds och Malmös universitet i spetsen, ska öppna ett kontor i Bryssel. Målet är att vara mer på hugget vid tilldelningen av framtida EU-medel.

Lärosäten Syds representation kommer finnas i Nordic House, som även hyser bland annat Vinnova, Vetenskapsrådet, Regions Skånes kontor Skåne European office, samt Köpenhamns motsvarighet Copenhagen EU office.

– Den danska organisationen är till exempel en väldigt viktig aktör som vi nu kommer kunna arbeta närmre med, säger Jesper Falkheimer, chef vid sektionen forskning, samverkan och innovation på Lunds universitet.

Han uppger att det primära målet är att öka de sydsvenska lärosätenas EU-finansiering och att en person kommer att anställas på det nya kontoret via Lunds universitet. Arbetsuppgifterna handlar dels om att bevaka och påverka unionens aktörer och institutioner till förmån för södra Sveriges högskolor och universitet, dels om att stödja forskare på lärosätena i deras kontakter och arbete med EU.

Ett annat mål är att stärka banden med samarbetsparter i Bryssel, som exempelvis de svenska länens EU-kontor och Köpenhamns motsvarighet, samt hitta nya allianser.

Utöver Lunds och Malmös universitet ingår Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Lärosäten Syd.

Emiliano Strauss

Rektorerna inom samarbetsorganisationen Lärosäten Syd, med Lunds och Malmös universitet i spetsen, ska öppna ett kontor i Bryssel. Målet är […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad