onsdag 6 december 2023

inloggad som

Skånsk magnat kan stöpa om friskoledebatten

Anders HaskelKort sagt: Striden kring vinstintressen i skolan blossade upp på nytt i fredags med nyheten att det privata skolföretaget AcadeMedia är på väg mot börsen. Det är en tydligt ideologisk diskussion där saklig analys lätt hamnar i bakgrunden. Det finns inget enkelt svar på vad som i alla lägen är bäst för eleverna. Däremot finns det argument för att ägarupplägget kring Academedia kan vara ett steg mot att lyfta den svenska skolan.

Av Anders Haskel, gästskribent

Det var inte börsnoteringen som sådan som fick folk på kapitalmarknaden att höja på ögonbrynen när det blev känt att skolkoncernen AcadeMedias ägare tagit beslutet att börsnotera bolaget.

I stället var det nyheten att Malmöbaserade Mellby Gård avser att bli huvudägare, med initialt tio procent av aktierna och option att köpa ungefär lika mycket till, som skapade rubriker.

Det är ytterst intressant. Affärskändisen Rune Andersson, som står bakom Mellby Gård, har inte bara en lång och framgångsrik karriär som företagsledare med en av de större privatägda bolagsgrupperna på meritlistan. Han har också visat ett större aktivt samhällsengagemang och intresse för politiska frågor än de flesta kollegorna i näringslivet.

Tillfredställelsen måste därför ha varit stor när det stod klart för den nuvarande ägaren, riskkapitalbolaget EQT, att Rune Andersson accepterat att ta ett ägaransvar. Det är helt enkelt svårt att se vem som kan vara en bättre ägare av ett vinstdrivande skolföretag än just familjen Andersson där sonen Johan sedan ett par år är vd i Mellby Gård och den av tre bröder som ser ut att axla det framtida huvudansvaret för verksamheten.

Rune Andersson har under lång tid odlat en djup förståelse kring hur verksamheter bör ägas och ledas. Långsiktighet har stor betydelse men det gäller heller inte att tveka att snabbt ta till rejäla åtgärder när något inte fungerar som det ska.

Mellby Gård kommer att ställa relevanta vinstkrav på AcadeMedia. Samtidigt är det inte en ägare som är i kortsiktigt behov av höga utdelningar, något som annars riskerar att sticka en del i ögonen. Snarare kommer familjen Andersson att verka för att en tillräckligt stor del av vinsterna används till fortsatt tillväxt samt återinvesteras i verksamheten på ett sätt som säkerställer långsiktig kvalitet.

Det behöver knappast heller sägas att Rune Andersson är ytterst medveten om vilka skador som kan uppstå på både AcadeMedias och hans eget varumärke om något går snett och därmed också det ansvar som vilar på hans axlar. Han kommer knappast heller att tillåta att företagets skolor underpresterar sett till utbildningsresultaten.

AcadeMedia kan med andra ord bli ett föredöme inom den svenska skolan och även ett skolexempel (förlåt uttrycket) som visar att det faktiskt fungerar alldeles utmärkt att driva skolverksamhet i kombination med de vinstkrav som en börsnotering ställer.

En börsnotering innebär många fördelar och det gäller faktiskt i särskild hög grad företag inom välfärdssektorn. Kravet på tät ekonomisk redovisning skapar en genomlysning som allmänheten annars inte kommer i närheten av inom offentlig verksamhet. Börskursen ger dessutom tidiga signaler om något inte står rätt till i verksamheten. En börsnotering skapar även ett intresse från media som annars är svårt att nå.

I fallet med AcadeMedia rapporteras dessutom ett stort intresse från personalens sida att köpa aktier, vilket bidrar till en ny typ av engagemang som är omöjlig att nå med andra ägarformer.

Som Sveriges största privata skolföretag med en omsättning på drygt åtta miljarder kronor kommer Academedia att vara en viktig vägvisare för den svenska skolan. Verksamheten omfattar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med totalt 60.000 elever. Dessutom deltar 80.000 vuxna i olika typer av utbildningar som arrangeras av koncernen.

Verksamheten är spridd över stora delar av landet och förutom i Sverige är företaget verksamt i Norge och Tyskland. En mängd varumärken finns inom gruppen. Bland dem med verksamhet i Skåne kan nämnas Pysslingen, Vittra och Procivitas. Längst historia har det klassiska utbildningsföretaget Hermods som grundades 1898 under namnet Malmö Språk- och Handelsinstitut.

Aggressiv retorik från vänsterhåll har sått tvivel ända in i en del marknadsliberala kretsar om möjligheten att kombinera skolan med privata intressen. Inte minst efter John Bauer-koncernens konkurs 2013, då tusentals elever hamnade i kläm. AcadeMedia tillsammans med Rune Andersson och ett stort antal mindre aktieägare kan bli exemplet som visar att det faktiskt fungerar alldeles utmärkt att kombinera rimliga ekonomiska avkastningskrav med ägande av skolor.

Kort sagt: Striden kring vinstintressen i skolan blossade upp på nytt i fredags med nyheten att det privata skolföretaget AcadeMedia […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad