tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Euro Diagnostica ställer in siktet på läkemedelsföretagen

Med värvningen av Trial Form Supports tidigare Nordenchef Jan Hellqvist satsar Euro Diagnostica på läkemedels- och kontraktsforskningsbolag som ny målgrupp. Under året lanserar 100-mannabolaget ny teknik som ska vända resultatet efter en rad år med röda siffror.

Sedan köpet av danska BioMonitor 2014 har Euro Diagnostica arbetat på att vidareutveckla bolagets teknik med cellinjer som kan användas dels för att testa hur aktiva biologiska läkemedel är samt påvisa förekomsten av neutraliserande antikroppar, som hämmar aktiviteten av läkemedlet i kroppen. Nu väntar en rad lanseringar av nya cellinjer skräddarsydda för olika biologiska läkemedel.

Liselotte_Nilsson– Ett exempel är TNF-α-hämmare, ett väldigt dyrt läkemedel mot bland annat reumatism som ger olika effekt på olika patienter. Då vill man kunna mäta hur aktivt det läkemedlet är i varje enskild patient för att kunna ge rätt dos, säger Euro Diagnosticas marknadsföringschef Liselotte Nilsson.

Hittills är det framförallt sjukvården som använt Euro Diagnosticas biomarkörer och laboratorietjänster för diagnos av autoimmuna sjukdomar, men den nya tekniken är även användbar under hela utvecklingsprocessen av nya läkemedel. Främsta målgrupper är därför läkemedels- och kontraktsforskningsbolag. Euro Diagnostica har redan ”flera av de ledande läkemedelsbolagen” som kunder, uppger Liselotte Nilsson.

Parallellt ska kundgruppen utökas även för Wieslab, ett tidigare dotterbolag som nu är en del av Euro Diagnostica. Verksamheten, som historiskt varit fokuserad på rutindiagnostik för sjukvården, ska utökas med bioanalytiska tjänster för främst mindre till mellanstora kontraktsforsknings- och läkemedelsbolag.

Jan_Hellqvist– Kontraktsforskningsjättar kan göra dessa tjänster men är ofta rätt dyra. Då finns det en stor fördel med att ha ett lokalt bolag som oss som är en lagom stor match, säger den nyblivne operativa chefen Jan Hellqvist.

Euro Diagnostica har i dag ett 100-tal anställda varav cirka 10 vid en forsknings- och utvecklingsavdelning i Paris som invigdes under hösten, och resten i Arlöv mellan Malmö och Lund. I bokslutet för 2014 steg omsättningen med 22 miljoner kronor till 129 miljoner kronor. Förlusten fördubblades samtidigt till 22,8 miljoner, bland annat som en följd av etableringen i Frankrike. Jan Hellqvist och Liselotte Nilsson vill inte uppge några siffror för 2015 men säger att intäkterna stigit jämfört med 2014.

Euro Dignostica är en del av Ferring-ägaren Fredrik Paulsen Jr:s skånska företagsgrupp. Biomonitors tidigare ägare Sunstone Capital blev genom affären 2014 minoritetsägare i Euro Diagnostica.

Erik Olausson

Med värvningen av Trial Form Supports tidigare Nordenchef Jan Hellqvist satsar Euro Diagnostica på läkemedels- och kontraktsforskningsbolag som ny målgrupp. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad