lördag 20 april 2024

inloggad som

Sigma och E.on testar vattenläckor i Vinnova-satsning

E.on, Sydvatten och IT-konsultbolaget Sigma är några av parterna i ett mångårigt projekt om att utveckla ny teknik för att hitta läckor i underjordiska vattenledningar. Projektet är ett av tre skånska initiativ som får dela på 26 miljoner kronor i Vinnovas färska utdelning.

Bakom den osexiga projekttiteln ”Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät” döljer sig ett högteknologiskt utvecklingsarbete. Målet är att på två år ha arbetat fram fem nya metoder att kontrollera rörledningar med hjälp av sensorer ovan mark eller i själva röret.

Nina Steiner– Det kan exempelvis handla om akustiska metoder, att mäta den elektriska konduktiviteten eller spela in ljud och bild från rörledningen. I dag finns det nästan inga möjligheter att göra statusbedömningar av gamla rörledningar utan att gräva ut dem, säger Nina Steiner, kommunikatör på Ideonbolaget Sweden Water Research.

Sweden Water Research bildades 2013 för att samla forskningsresurserna hos Sydvatten, VA Syd och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, som tillsammans hanterar dricks- och avloppsvatten i ett 20-tal skånska kommuner. Grundbudgeten ligger på drygt 12 miljoner kronor om året men inräknat externa projektmedel omsätter verksamheten runt 50 miljoner kronor uppger Nina Steiner.

Projektet kring vattenläckor leds av Jesper König på LU Open och Kenneth M Persson, forskningschef på Sweden Water Research och medgrundare till Lundabolaget Watersprint. Vinnova gick för ett år sedan in med en mindre summa i projektmedel och har nu skjutit till 9,6 miljoner. De 17 parterna i projektet bidrar med lika mycket i form av arbetsinsatser. Utöver vattenbolag och fjärrvärmeleverantörer som E.on och Öresundskraft ingår IT-konsultbolaget Sigma och Ideonbaserade 4IT bland deltagarna.

Jesper König– En del av projektet handlar om att utveckla algoritmer som kan använda data om exempelvis tryck och flöden i rören, metrologiska förhållanden och trafikrörelser i gatan ovanför för att förutsäga vara det kan bli störst problem. På så sätt kanske man kan undvika det som hände i vintras när en fjärrvärmeledning sprack vid Clemenstorget i Lund, säger Jesper König.

Sweden Water Research är inte de enda som just fått utdelning i Vinnova-programmet utmaningsdriven innovation. Malmö stad får 6,5 miljoner kronor för den fortsatta driften av projektet BioDivercity, som syftar till att öka växligheten i stadsmiljö medan ett konsortium med bland andra Findus, holländska Royal Pride och Lundabolaget Wa3rm får 10 miljoner kronor till sina planer på ett jättelikt växthus i Bjuv för tomatodling, uppvärmt med spillvärme från Findus produktion.

Erik Olausson

E.on, Sydvatten och IT-konsultbolaget Sigma är några av parterna i ett mångårigt projekt om att utveckla ny teknik för att […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Svensk scampi i Lejonkulan

    Veckans avsnitt av podden Lejonkulan gästas av bolaget Cresponix som ska odla hållbar scampi i Sverige. Det är första gången Jan Dahlqvist bjuder in ett bolag helt utan Skånekopplingar.