onsdag 29 maj 2024

inloggad som

Genovis-nyhet på marknaden 2015

Lundabolaget CapSenzes instrument för att automatisera produktionen av monoklonala antikroppar kan vara på marknaden redan om ett år, uppger medgrundaren Martin Hedström. Utvecklingen sker tillsammans med First North-noterade Genovis och har redan rönt intresse från såväl jättar som uppstickare i läkemedelsbranschen.

CapSenze grundades som ett handelsbolag 2010 för att kommersialisera teknik för detektion av extremt små mängder av exempelvis gifter, virus eller specifika proteiner. En omskriven tillämpning är detektion av HIV-virus på ett tidigt stadium.

Biosensorn testas just nu av olika forskargrupper men några reella intäkter ger den ännu inte. Lundabolagets första inkomstkälla ser istället ut att bli Versaflo, ett instrument för att automatisera provtagningen i stora cellodlingar. Genom en serie pumpar och ventiler ska Versaflo kunna sköta både provtagningen och provbearbetningen snabbare än labbpersonalen, samtidigt som risken att kontaminera cellodlingen minskar.

I en första version utrustas Versaflo-systemet med en kolonn spetsad med Genovis enzym för att dela upp antikroppar i mindre delar inför analys. Vid cellodling för produktion av monoklonala antikroppar kan systemet därmed hålla kontinuerlig koll på processen. En odlingscykel på cirka två veckor kan räddas eller avbrytas i förtid om något är på väg att gå fel.

Martin Hedström— Skörden av antikroppar från en cellodling på 5-6 kubikmeter är värd flera miljoner. Versaflo blir ett inbyggt kvalitetssäkringssystem, säger Martin Hedström.

I december fick CapSenze och Genovis en miljon kronor från Vinnova för att färdigutveckla instrumentet. Projekttiden räcker fram till 2016 men redan nästa år räknar Martin Hedström med att finnas på marknaden med systemet, som ska säljas tillsammans med Genovis enzymer.

En första demonstrationsanläggning ska bli klar till slutet av maj då Genovis och CapSenze anordnar en workshop med industrin. Monoklonala antikroppar används i dag av läkemedelsbranschen inom en rad terapiområden och hittills har bland annat tyska Boehringer Ingelheim och danska Symphogen visat intresse för tekniken, uppger Martin Hedström.

Bakom CapSenze står en handfull forskare som alla delar sin tid mellan bolaget och Lunds universitets institution för bioteknik. Under våren ska CapSenze ombildas till aktiebolag och troligen flytta in på Lund Life Science Incubator på Medicon Village.

Genovis portfölj med enzymer för att dela upp antikroppar i mindre bitar står i dag för nästan hela försäljningen i Lundabolaget. 2013 steg nettoförsäljningen med 47 procent till 8,9 miljoner kronor. Resultatet slutade samtidigt på 16 miljoner kronor i förlust.

Erik Olausson

Lundabolaget CapSenzes instrument för att automatisera produktionen av monoklonala antikroppar kan vara på marknaden redan om ett år, uppger medgrundaren […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad