lördag 30 september 2023

inloggad som

Sistaplats för Skåne efter pandemin

|  

Sysselsättningen i Skåne är på den högsta nivån på 30 år. Det framgår av den årliga rapporten “Hur har det gått i Skåne”, framtagen av Region Skåne.

Trots rapportens positiva rubricering är det inte mycket som Skåne gjort bättre än resten av landet under 2022.

Skånes befolkning uppgick i slutet av 2022 till drygt 1,41 miljoner invånare, enligt rapporten. Jämfört med året innan är det en ökning med 12.000 personer. Hela ökningen beror på inflyttning. Antalet födda i regionen minskade med 8 procent. Så få barn har inte fötts i Skåne på 15 år.

Sysselsättningen steg kraftigt under året, men Skåne har den lägsta sysselsättningen av alla län i landet – 77,3 procent jämfört med rikssnittet på 80,2. Arbetslösheten var 8,7 procent, förvisso den lägsta andelen arbetslösa som uppmätts i regionen sedan 2009, men över rikssnittet på 6,7 procent.

Skånes bruttoregionalprodukt, BRP, växte mellan 2020 och 2021 med 53 procent medan rikssnittet var 55 procent.

Ljuspunkterna finns som vanligt i delarna om regionens innovationskraft. 3,23 procent av BRP investerades i forskning och utveckling. Det placerar Skåne-Blekinge på 15:e plats i listan över EU-regioner som investerar störst andel av sin BRP i forskning. Därtill anses regionen tillhöra en av Europas 38 mest innovativa regioner, enligt EU:s “The Regional Innovation Scoreboard”.

Sysselsättningen i Skåne är på den högsta nivån på 30 år. Det framgår av den årliga rapporten “Hur har det […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad