tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Ny innovationsstrategi ska ge Skåne mer EU-pengar

|  
|  

Riktigt breda samarbeten och satsningar på sex industrisektorer, de som har störst tillväxtpotential, ska skapa fler innovationer och stärka Skånes näringsliv. Det berättar regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson för Rapidus, nu när Region Skåne antagit en ny innovationsstrategi.

Skåne får sämre utdelning av nationella och internationella stödmedel till samverkansforskning och innovation än andra jämförbara regioner – de uppgifterna redovisas i den nya strategin. I och med att strategin har tagits fram i brett samförstånd är parterna nu mer fokuserade och enade än tidigare och bör kunna råda bot på detta, enligt Carl Johan Sonesson.

– Vi måste bli bättre på att få pengar till innovations- och näringslivsutveckling i Skåne. Vi ska samarbeta brett, i stället för i stuprör, och veta vad vi vill. Och vi ska lägga ihop de medel som kommer från EU, fonder och staten i gemensamma projekt så att vi får bättre effekt av dem, säger han.

Arbetet med att identifiera regionens utmaningar och styrkor samt formulera hur samarbetet ska ske framöver har skett i Firs, Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, där akademi, det offentliga, innovationssystemet och näringslivet samlas runt samma bord.

Firs har identifierat sex prioriterade områden baserat på Skånes styrkor. Dessa områden är digital hård- och mjukvaruteknik, life science och hälsa, livsmedel, avancerade material och tillverkningsindustri, smarta hållbara städer, samt det sjätte området som är ESS, MAX IV och Science Village.

Nästa steg är att arbetsgrupper bildas för varje prioriterat område, med en bred palett av representanter.

– Nu börjar det konkreta arbetet. Arbetsgrupperna ska bestämma vilka projekt som ska drivas och hur. Nytt är att vi har direkt dialog med industrin i grupperna. Många av idéerna kommer kanske från företagen som vet mer exempelvis om kompetensbehoven. Arbetet drivs också med input från referensgrupper, säger Carl Johan Sonesson.

Innovationsstrategin har inget slutdatum utan ska revideras med jämna mellanrum. Firs ledde arbetet, med inspel från bland andra innovationsaktörer, branschorganisationer, kommuner, företagsparker och universitet.

Elisabet Ottosson

Riktigt breda samarbeten och satsningar på sex industrisektorer, de som har störst tillväxtpotential, ska skapa fler innovationer och stärka Skånes […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad