tisdag 23 april 2024

inloggad som

Färre svenskar jobbar i Danmark

Trenden med sjunkande arbetspendling över Sundet håller i sig, visar siffror från SkatØresund som Rapidus tagit del av. Både det totala antalet boende i Sverige som jobbar i Danmark och antalet nya svenskar som börjat jobba på andra sidan Sundet sjönk under förra året.

Under 2011 hade 40.318 personer som bor i Sverige någon form av inkomst från Danmark, enligt SkatØresunds siffror. Av dessa är cirka 25.000 yrkesarbetande, resten är studenter eller pensionärer som får studiebidrag respektive pension från Danmark. Det innebär att antalet arbetspendlare över Sundet minskat med 3.000 personer sedan 2010 och 7.000 sedan 2009. SkatØresunds chef Ernst Larsen pekar framförallt på finanskrisen som förklaring.

— Företagen i Danmark har gjort sig av med personal och inte tagit in nya, säger han till Rapidus.

Nedgången av arbetspendlingen märks även i statistiken över antalet svenskar som för första gången börjar jobba i Danmark. Under 2007-2008 var det omkring 6.000 personer per år som sökte sig över Sundet. Sedan dess har siffran sjunkit successivt, under 2011 var det bara 1.785 personer som bor i Sverige men började jobba i Danmark.

Ernst Larsen konstaterar att konkurrensen om de danska jobben hårdnat. Och han tror utvecklingen kommer fortsätta under 2012.

— Arbetslösheten i Danmark har stigit och till exempel affärer som tidigare anställde många ungdomar har inte råd att göra det längre.

Någon motsvarande statistik för antalet boende i Danmark som jobbar i Sverige finns inte. Men Clas Hellstrand, biträdande samordnare på arbetsförmedlingen Øresunddirekt, säger sig kunna se en viss ökning.

— Det är ingen större tendens, men visst har det blivit en viss ökning av danskar som söker jobb i Sverige. Men de är ju en minoritet i jämförelse med åt andra hållet, säger han.

Jennie Larsson

Trenden med sjunkande arbetspendling över Sundet håller i sig, visar siffror från SkatØresund som Rapidus tagit del av. Både det […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad