söndag 3 december 2023

inloggad som

Vattenrening till serietillverkning efter gynnsamt vintertest

Miljöteknikbolaget Alnarp Cleanwater Technology har fått sitt kretsloppsanpassade reningsverk utvärderat av en oberoende aktör. Det är Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) som har visat att bolagets biologiska reningsverk fungerar väl året runt. Nu förbereder Alnarp Cleanwater serietillverkning och en Kinasatsning.

Bolaget satsar på externa säljare som arbetar mot provision och har hittills rekryterat sex sådana. Köpare av reningsverken är privata fastighetsägare som inte har tillgång till kommunalt avlopp. Alnarp Cleanwaters VD Yngve Svensson uppger att det enbart i Sverige finns mellan 700.000 och en miljon sådana hushåll, och att Naturvårdsverket uppskattar att omkring 400.000 av dessa skulle behöva byta reningssystem för att möta skärpta myndighetskrav på spillvatten. Bolaget har också skrivit licensavtal med en partner i Kina, som ska försöka få reningsmetoden godkänd av kinesiska myndigheter.

Alnarp Cleanwaters system bygger på en tvåstegsprocess där slam bryts ner av mikroorganismer, varpå vattnet förs till en öppen cylinder där vattenväxter tar upp näringen innan vattnet släpps ut. Inga kemikalier behöver tillsättas och reningsverket behöver inte slamtömmas eftersom allt organiskt material bryts ner.

Försäljningen är redan igång, men när serietillverkningen är på plats räknar bolagets ledning med att få bättre ekonomi i verksamheten. Tillverkningspartner är bolaget Molandertech i Tygelsjö som utvecklar de plasttankar som ingår i reningssystemet. Yngve Svensson hoppas kunna starta serietillverkningen andra kvartalet 2012, men för att det ska bli möjligt krävs ytterligare kapital. Företaget söker nu nya investerare. Alnarp Cleanwater ägs i dag av ett femtontal affärsänglar.

Lisa Kirsebom

Miljöteknikbolaget Alnarp Cleanwater Technology har fått sitt kretsloppsanpassade reningsverk utvärderat av en oberoende aktör. Det är Institutet för jordbruks- och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad