söndag 3 december 2023

inloggad som

Nya värvningar på Alnarp Cleanwater och Svenska Investeringsgruppen

Alexandra Mörner, styrelseordförande för Axel Johnson Aktiebolag, har valts till styrelseordförande för miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology. Alexandra Mörner tog plats som styrelseledamot i Alnarp Cleanwater 2014, då Axel Johnsongruppen köpte 20 procent av aktierna i bolaget. Alnarp Cleanwater Technology har utifrån forskning från SLU utvecklat ett bioreningsverk som bryter ner slam med hjälp av mikroorganismer. Företaget grundades 2008 och har i dag tio anställda.

Johan Wennerholm, finanschef på medicinteknikbolaget Enzymatica i Lund går vidare till jobbet som vd på VS-gruppen AB efter maj månad. VS-gruppen är ett helt nystartat dotterbolag till Malmöbaserade fastighetsbolaget Svenska Investeringsgruppen, med ett resultat 2015 på 39,5 miljoner kronor. VS-gruppen verksamhet kommer att fokusera på VVS-tjänster och kommer förutom att betjäna SIG:s fastigheter också att ha externa kunder.

Anders Boman lämnar sitt jobb som portföljansvarig med fokus på teknikbolag på LU Innovation i Lund och flyttar över Nordsjön till en liknande tjänst i London. I maj börjar han sitt nya arbete med att kommersialisera forskning från Queen Mary University genom dotterbolaget Queen Mary Innovation. Boman har tidigare arbetat 25 år i Australien som projektledare på Queensland University of Technology.

Rapidus

Alexandra Mörner, styrelseordförande för Axel Johnson Aktiebolag, har valts till styrelseordförande för miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology. Alexandra Mörner tog plats […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad