söndag 3 december 2023

inloggad som

Miljöteknikbolag har rest 7,5 miljoner i det dolda

– Vi har faktiskt inte gått ut med detta förut, eftersom det var en riktad nyemission som endast vände sig till befintliga ägarna, men i början av 2017 tog vi in 7,5 miljoner kronor. Och en betydande del av detta belopp kom från Perlavita, avslöjar Alnarp Cleanwater Technologys vd Susanne Gabrielson för Rapidus.

Affärskvinnan Alexandra Mörner – dotter till Antonia Ax:son Johnson – är styrelseordförande i Perlavita som ingår kapitalförvaltningskoncernen Altocumulus. Hon är även Alnarp Cleanwaters styrelseordförande sedan november 2015.

Miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology ökade sin omsättning med 27 procent under 2017 vilket följer bolagets tillväxtplan, enligt Susanne Gabrielson som tillträdde som vd för ett drygt år sedan. Hon menar att den stabila ägarbilden har skapat en trygghet som gör att de kan jobba långsiktigt.

Alnarp Cleanwater har utvecklat ett bioreningsverk delvis baserat på forskning från SLU, där slammet i avloppsvattnet bryts ner och renas med hjälp av mikroorganismer och speciella växter. Processen liknar naturens egen och kräver ingen tillsättning av kemikalier.

– Vi har ett pågående forskningsprojekt med SLU som förhoppningsvis ska leda till att vi kan spetsa till kretsloppet ytterligare och få det ännu mer cirkulärt, säger Susanne Gabrielson.

De vanligaste kunderna är privata fastighetsägare utanför tätorten som inte har tillgång till det kommunala nätet. Ett reningsverk är avsett för ett till två hushåll med maximalt tio personer, men om fastigheten är större kan flera enheter kopplas samman. Största kunden idag är en fastighet med 15 enheter för 150 boende.

Två nya kunder är Spannarps säteri utanför Ängelholm och miljöprojektet ”Hus utan sladd” utanför Wenngarns slott.

– I år passerar vi faktiskt 1000-kundersgränsen vilket är stort för oss, och prognosen för 2018 är att vi kommer att öka omsättningen i samma takt som förra året, säger Susanne Gabrielson.

Alnarp Cleanwaters omsättning ökade från 19 till 24 miljoner kronor mellan 2016 och 2017. Trots att resultatet fortfarande visar röda siffror, minskade förlusten från 5,5 miljoner till cirka 2,9 miljoner kronor under samma period. Bolaget har åtta anställda plus före detta vd:n och delägaren Yngve Svensson som arbetar deltid.

Magnus Erlandsson

– Vi har faktiskt inte gått ut med detta förut, eftersom det var en riktad nyemission som endast vände sig […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad