onsdag 29 maj 2024

inloggad som

Skånes IT-utbildningar sänker Öresundsregionen

Skånes IT-utbildningar sackar efter Själlands, vilket sänker hela Öresundsregionen som IT-kluster. Det menar lektor Povl A. Hansen från Roskilde Universitet, vars färska undersökning placerar Öresund på en tolfteplats bland Europas IT-kluster. En oroande utveckling, menar Øresund IT:s VD Micael Gustafsson.

Då Povl A. Hansen och forskarkollegan Göran Serin undersökte regionens IT 2002 låg Skåne bättre till än i dag.

— Obalansen är ett problem för Öresundsregionen. Företag etablerar sig där den utbildade arbetskraften finns, och nu är det på Själland. På så sätt undermineras regionens flexibla arbetsmarknad, säger Povl A. Hansen.

Forskarna drar slutsatsen att orsaken till skillnaderna är att de danska utbildningarna är mer differentierade, det vill säga specialiserade och målinriktade, och därmed mer attraktiva.

— Många svenska IT-utbildningar blir också urvattnade genom att de blandas ihop med allt möjligt annat. Som minimum för en IT-utbildning bör vi kräva åtminstone tre terminer med ren IT, säger Povl A. Hansen.

Undersökningen visar bland annat att mellan 2002 och 2009 har…
… antalet IT-studerande på Själland stigit från 3.499 till 5.772, medan det i Skåne sjunkit från 3.027 till 2.641.
… antalet som avslutat en kandidatexamen i IT fördubblats på Själland, från 572 till 1.119, medan det i Skåne sjunkit från 369 till 295.
… antalet offentliganställda forskare med IT-examen ökat i regionen, men med bara 165 personer i Skåne jämfört med 489 på Själland.

Martin Höst, professor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola, medger att LTH de senaste åren inte ökat antalet studieplatser på IT-utbildningarna. I gengäld är en ökad specialisering på gång, uppger han.

På Øresund IT ser Micael Gustafsson allvarligt på forskarnas resultat, som han menar gör organisationens arbete att förmedla industrins behov av kompetens till utbildningsvärlden än viktigare.

— Totalt sett kommer IT-branschen ha brist på arbetskraft i framtiden och en balans i regionen är värd att sträva efter, säger han.

Klik her for at se dansk version av artikeln.

Keld Broksø

Skånes IT-utbildningar sackar efter Själlands, vilket sänker hela Öresundsregionen som IT-kluster. Det menar lektor Povl A. Hansen från Roskilde Universitet, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad