torsdag 28 september 2023

inloggad som

Sjätte AP-fonden ny storägare i Camurus på Ideon

Sjätte AP-fonden investerar 45 miljoner svenska kronor i Ideonföretaget Camurus, verksamt inom drug delivery. Pengarna ska användas under en treårsperiod för att driva tre egna läkemedelskandidater fram till fas I-studier innan de säljs.

Efter nyemissionen äger AP-fonden cirka 18 procent av aktierna i Camurus. Största ägare är fortfarande entreprenören Gunnar Sandbergs utvecklingsbolag GS Development med knappt 70 procent av aktierna. Resten av aktierna ägs av personer som är aktiva inom GS Development sfären.

Drug delivery handlar om att göra läkemedelsformuleringar så att läkemedlet tas upp av kroppen på bästa sätt. I takt med att forskningen blivit allt mer avancerad har den resulterat i allt fler svårlösliga läkemedelssubstanser som kroppen gärna förstör innan de hinner få effekt.

Camurus patentskyddade teknologi baseras på djupa kunskaper kring lipider, en slags fetter som kroppen har lätt att ta upp. Läkemedelssubstanserna paketeras i lipidpartiklar och – väldigt förenklat – kan man säga att lipiderna agerar smugglare som för in substanserna i kroppens system.

Teknologin är resultatet av forskning vid Kemicentrum på Lunds tekniska högskola. Få läkemedelsbolag har råd att hålla sig med egen kompetens inom denna smala nisch och Camurus utför arbetet på uppdrag av läkemedelsbolagen. Bland kunderna finns både Pharmacia och AstraZeneca. Betalningen täcker kostnaderna för själva uppdragen, men den stora potentialen ligger i framtida royaltyintäkter. Hittills har en produkt där Camurus deltagit i utvecklingen hunnit marknadslanseras.

Med pengarna från Sjätte AP-fonden får Camurus resurser att även driva egna utvecklingsprojekt, i stället för att bara jobba på uppdrag av läkemedelsbolagen.

De tre egna projekt som nu är aktuella – ett är redan i gång – gäller samtliga läkemedel där patentet gått ut eller är på väg att gå ut. Men det handlar inte om att utveckla billiga tvillingpreparat, utan att med de gamla substanserna som bas ta fram nya läkemedel där upptagningsförmågan förbättrats så mycket att de nya formuleringarna kan patenteras.

Bakgrunden till den nya satsningen är att öka värdet på bolagets insatser. Genom att ta egna projekt fram till fas I-studier innan de säljs till något större läkemedelsbolag, till exempel det bolag som hade det ursprungliga patentet, hoppas VD Per Sjöberg att kunna öka royaltyintäkterna avsevärt i framtiden.

För att klara satsningen växer Camurus nu med ett tiotal personer till 25 anställda och vid treårsperiodens slut räknar man med att vara omkring 40. Först då kan det bli aktuellt med någon form av listning av aktien.

I samband med investeringen tar chefen för Sjätte AP-fondens Life Science-avdelning, Lars Ingelmark, plats i styrelsen för Camurus.

Styrelseordförande är Berthold Lindqvist, tidigare VD för Gambro.

Sjätte AP-fonden investerar 45 miljoner svenska kronor i Ideonföretaget Camurus, verksamt inom drug delivery. Pengarna ska användas under en treårsperiod […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad