måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Stor matchmaking markerar starten för ny First Tuesday-satsning

Ett stort finansiellt matchmakingmöte i Köpenhamn torsdagen 2 november markerar starten för ett nytt strategiskt steg i First Tuesdays aktiviteter i Norden.

Tillsammans med affärsplanstävlingen Venture Cup Öresund arrangeras då ”Investors Forum” i Köpenhamn, där utvalda entreprenörer får chans att möta en större grupp riskkapitalister. Platsen för arrangemanget blir troligen Axeltorv mittemot Tivoli.

First Tuesday utvidgar därmed sin roll från att vara en ren nätverksbyggande organisation till att framöver även skapa direkta finansiella matchmakingforum inom den nya ekonomin.

— Vi räknar framöver med att också ordna mycket fokuserade arrangemang, där vi arbetar med specifika ämnen inom finansiell matchmaking för mindre grupper, säger Erik Lund på First Tuesday till Rapidus.

I slutet av denna vecka skickas inbjudningar till ”Investors Forum” ut till 50-60 riskkapitalister, privata investerare och finansiella rådgivare. Inför mötet kommer First Tuesday och Venture Cup Öresund att välja ut 10-15 spännande start-ups från sina respektive nätverk. Riskkapitalisterna får sedan boka möten med de entreprenörer de är mest intresserade av.

För Venture Cup Öresund, som just har haft deadline för sista tävlingsetappen, blir investerarmötet en chans att hjälpa de bästa tävlingsbidragen vidare på vägen.

— Meningen är att det ska bli en kick-start för deras företag när de får möjlighet att möta investerare, säger Kristian Nielsen på Venture Cup Öresund och utlovar liknande arrangemang efter kommande tävlingsomgångar.

Erik Lund på First Tuesday berättar att samarbetet med Venture Cup Öresund kommer att fortsätta, men att finansiell matchmaking i regi av First Tuesday kommer att erbjudas i hela Skandinavien, så att First Tuesday-nätverken i övriga Norden också får nytta av initiativet från Köpenhamn.

Ett stort finansiellt matchmakingmöte i Köpenhamn torsdagen 2 november markerar starten för ett nytt strategiskt steg i First Tuesdays aktiviteter […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad