tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Boozt fortsätter växa

E-handelsbolaget Boozt var utropstecknet i torsdagens rapportflod som också innehöll Mildef, Inwido, Rugvista och USWE Sports.

Boozt ökade försäljningen med 21 procent till nästan 3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet blev 183 Mkr vilket var en ökning med 16 procent, detta ger en rörelsemarginal på 6,1 procent, dock ett par tiodels procentenheter sämre än under samma kvartal i fjol.

”2023 var ännu ett utmanande år men efter ett något nedslående första halvår lyckades vi under andra halvåret växla upp och skörda frukten av vår nordiska varuhus-strategi. Den accelererade tillväxten berodde bland annat på en medveten lageruppbyggnad”, skriver vd Herman Haraldsson i rapporten.

Mildef
Mildef, som tillverkar IT-utrustning för militärt bruk, ökade omsättningen med 12 procent till 353 Mkr. Rörelseresultatet blev 41 Mkr, motsvarande en marginal på 17 procent vilket är en noterbar lönsamhetshöjning från jämförelseperiodens 13,8 procent. Ett negativt kassaflöde vändes till plus, även på helåret.

”Det fjärde kvartalet är bolagets starkaste kvartal någonsin beträffande både omsättning och orderingång. Orderingången i kvartalet ökade med 51 procent till 408 Mkr. Jämte ovan nämnda glädjeämnen lever vi dessvärre i en fortsatt instabil värld med ett oroande säkerhetsläge. Många länder har ett uttalat behov av att stärka sina försvarsförmågor under många år framöver, vilket bekräftas av snabbt ökande försvarsanslag. Därav har vi en stark tro på en betydande efterfrågeökning av europeisk försvarsteknik den kommande 10-årsperioden”, skriver vd Daniel Ljunggren i rapporten.

Inwido
Fönsterbolaget Inwido har det tufft i byggkonjunkturen. Omsättningen minskade med 13 procent i fjärde kvartalet till 2,3 mdr. Organiskt var tappet 21 procent. Rörelseresultatet blev 272 Mkr vilket ända innebar att marginalen från förra året försvarades.

”När jag, efter dryga 25 år i bolaget, skriver mitt första vd-ord, kan jag konstatera att den snabba volymnedgången i marknaden under 2023 är extraordinär och något jag inte sett tidigare. Inbromsningen, som huvudsakligen är förknippad med nybyggnation i Sverige och Finland, har påverkat orderingången under året och även försäljningen under fjärde kvartalet”, skriver Peter Welin, finanschef och tf vd.

Rugvista
E-handelsbolaget Rugvista säljer mattor på nätet, och den organiska försäljningen ökade med 9,3 procent till 233 Mkr under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet blev 29 Mkr vilket innebar en lönsamhetsförsämring från 17,8 procent till 12,6 procent.

”Jag är glad att vi kan leverera ett nytt nettoomsättningsrekord för det fjärde kvartalet trots ett ekonomiskt läge präglat av stor osäkerhet och där europeiska hushåll tyngdes av hög inflation samt höga räntor”, skriver vd Michael Lindskog i rapporten.

USWE Sports
Sportklädesföretaget USWE Sports hade en svagt minskad försäljning på 29 Mkr under det brutna räkenskapsårets tredje kvartal. Bolaget gick med en förlust på 6,2 Mkr före skatt.

”Vi har rapporterad en positiv EBITDA under de senaste två kvartalen, men vi når inte upp till den målsättningen under tredje kvartalet. Under det innevarande räkenskapsåret har vi jobbat aktivt med att hålla uppe prisbilden på våra produkter och vi har i största möjliga mån sålt till normalpris i vår egen e-handel. Vi upplever en fortsatt större försiktighet på den europeiska marknaden jämfört med Nordamerika”, skriver vd Jacob Westerberg.

Gunnar Wrede

E-handelsbolaget Boozt var utropstecknet i torsdagens rapportflod som också innehöll Mildef, Inwido, Rugvista och USWE Sports.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad