tisdag 26 september 2023

inloggad som

Sandberg bygger ut

– Vi älskar Malmö och vill ha all tillverkning här, säger Stefan Persson, koncernchef för Sandberg Development som bygger ut med 10.000 kvadratmeter tillverkningsyta i Jägersro.

Sandberg Development är ett investmentbolag som är byggt på köpeskillingen från försäljningen av Elektrosandberg 1992 till dåvarande Sydkraft, nu Eon. Sedan dess har en ganska spretig portfölj av bolag växt fram i koncernen, från kikarsikten och storköksdiskmaskiner till det största enskilda innehavet i det börsnoterade läkemedelsföretaget Camurus.

Sedan Stefan Persson tillträdde som vd våren 2022 har dock en tematisk indelning införts genom tre fokusområden: vattenteknik, trygghet och livskvalitet.

Under temat trygghet ligger det helägda dotterbolaget Aimpoint som utgör den allra största delen av koncernens omsättning. Bolaget tillverkar sikten till vapen för jakt, polis och militär. Enligt årsredovisningen för 2022 omsatte Aimpoint 1,3 miljarder kronor. Hela Sandberg Development omsatte 1,7 miljarder.

– Aimpoint går otroligt bra. Men bakgrunden till det är naturligtvis beklaglig. Mycket beror ju på den upprustning och ökning av länders försvarsbudgetar som sker runt om i världen just nu. Vårt problem är att vi kämpar för att hinna med att leverera beställningarna, säger Stefan Persson.

Till följd av detta bygger han nu ut tillverkningen i Jägerso med 10.000 kvadratmeter.

– Det har aldrig varit ett alternativ att lägga verksamheten någon annanstans än i Malmö. Vi älskar Malmö och det är här vi vill vara. Det är dessutom ovärderligt att ha både produktutveckling och tillverkning på samma plats.

Den nya ytan byggs på mark som Sandberg själv äger, men ytterligare mark kan komma att behövas.

– Vi har kontakt med Malmö Stad om hur Jägerso ska utvecklas i samband med att travbanans ska rivas. Staden har varit väldigt lyhörd och tillmötesgående, men inget ytterligare bygge är bestämt.

Aimpoint är inte det enda som går bra i koncernen. Faktum är att alla helägda bolag är inne på sina all time high. Dessa är förutom Aimpoint:
Nordisk (namnbytt från Granuldisk) som tillverkar diskmaskiner för storkök,
Rescue Intellitech som gör rengöringssystem för brandutrustning,
Gaim som är en avknoppning från Aimpoint och utvecklar jaktsimulering med VR-glasögon och en specialbyggd gevärsstock,
Swatab som tillverkar ett vattenreningssystem.

Nordisk är näst störst i koncernen, men ändå betydligt mindre än Aimpoint med sina 230 miljoner kronor i omsättning 2022.

Att de helägda bolagen gick bra förra året hjälpte dock föga i koncernens resultaträkning. Resultat före skatt blev ynka 12 Mkr på omsättningen 1,7 miljarder. Stefan Persson går inte in i detalj på förklaringar till detta. I årsredovisningen går dock att utläsa att kostnad för värdepapper och valutaförluster kostade koncernen totalt mer än 260 miljoner kronor.

Det går inte att utläsa ur rapporten exakt vad dessa förluster kommer ifrån. Stefan Persson hänvisar svepande till en teknisk skatteeffekt kring börsnoteringen av Camurus som förklaring till det låga resultatet. Detta innehav på 39,5 procent redovisas som ett intressebolag i koncernen och är i dag värt 6,5 miljarder kronor.

I Sandberg Development sker värdepappershandel i dotterbolaget Anork (krona baklänges). Här förvaltas mer än 800 Mkr. Ett eventuellt blodflöde i Anork på en nedåtgående börs stoppades emellertid tidigt under 2022.

– Vi tittade över riskerna och sålde allt i februari 2022. Under hösten började vi investera igen, säger Stefan Persson.

Resultat från andelar i intresseföretag är en minuspost på 169 Mkr. Här finns alltså ej helägda innehavsbolag som gör rejäla förluster.

Här finns bolag med ägande på allt mellan ett par procent upp till cirka 40 procent. Många av bolagen har en vattenrelaterad verksamhet – Orbital med vattensnåla duschar, Drupps som omvandlar processkondens från fabriker till dricksvatten, Cot som renar industrioljor från bland annat vatten samt Watersprint som utvecklar vattendesinfektion. I det sistnämnda bolaget gick Sandberg in som största ägare nu i juni.

– Vatten är en framtidsfråga. Vi investerar spännande tekniker för effektivare vattenanvändning. Det är ett tänk vi har med oss från Nordisk (Granuldisk) som ju tillverkar diskmaskiner som diskar nästan helt utan vatten.

Som Rapidus tidigare beskrivit är Sandberg även på väg att sätta upp en inkubator för startups. Det enda bolaget som är knutet till inkubatorn hittills är Xocchiali som utvecklar smarta glasögon. Sandberg har investerat i bolaget och äger 51 procent. Fler bolag är på gång, uppger Stefan Persson.

– Vår inkubator ska få en fysisk plats, men det blir inte på Jägerso. En inkubator måste ligga i stan där nätverkandet är lättare. Vi letar lämpliga lokaler, säger han.

Ägare till Sandberg Development är Per Sandberg, arvinge till Gunnar Sandberg som grundade bolaget 1959. Enligt koncernens årsredovisning för 2022 tog inte ägaren ut någon utdelning det året.

Gunnar Wrede

– Vi älskar Malmö och vill ha all tillverkning här, säger Stefan Persson, koncernchef för Sandberg Development som bygger ut med 10.000 kvadratmeter tillverkningsyta i Jägersro.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad