fredag 19 april 2024

inloggad som

Prishöjningar på liv och död för näringslivet

Kort sagt: Våldsamma prishöjningar förgiftar Öresundsregionens näringsliv, men ta ett djupt andetag. Det finns lösningar i juridiken, kontrakten, utbudet och efterfrågan – samt i prognoserna.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör

Det finns knappt något tråkigare än ekonomiska redogörelser, men ändå är rapporterna från finansdepartementen i Stockholm och Köpenhamn mer spännande än de flesta deckare. De handlar om liv eller död för många företag. Skurken i berättelserna är prishöjningar, orsakade av coronapandemin och kriget i Ukraina.

Det är svårt att andas lugnt, men hade man gjort det under finanskrisen för ett halvt dussin år sedan fanns det mycket att vinna: Om man känt till att aktiekurserna skulle störtdyka så hade man väntat med att investera. Kanske är det dags för investeringar nu är kurserna är låga? Om näringslivet förutsett dagens prishöjningar, skulle det då ha köpt råvaror i god tid – eller kanske vänta med att köpa tills priserna faller igen?

Det är lätt att vara efterklok men vägen framåt är bland annat bättre analyser.

INGEN kunde dock förutse att prisstegringarna nu är de högsta på fyra årtinden. Och INGEN vet när de tar slut. Det enda man vet är att aktier och priser går upp och ned – men också att det handlar om tillgång och efterfrågan: Ju flera som skjuter upp projekt, desto mer faller efterfrågan – och rent logiskt så faller priserna då igen. Prisstegringar är inte statiska.

Det är naturligvis allvarligt att Danmark bland andra i april hade den högsta inflationen på nästan 40 år. I Sverige var den 6,4 procent i april. Och helt nya siffror för Danmark visar att den i maj steg med 7,4 procent jämfört med samma månad i fjol. Hos de närmaste handelspartnerna i eurozonen är inflationen 8,1 procent. Den högsta ökningen på årtionden.

Den europeiska centralbanken, ECB, har annars som mål att hålla inflationen nere runt två procent. ECB kan framstå som svag och handlingsförlamad. Under tiden har juristerna här i regionen kämpat med att rädda vad som räddas kan när det gäller avtal och utbud. Juristerna anser också att de projekt och köp som kan skjutas upp nu, ska kunna genomföras senare. Vi behöver en prisjustering så att man kan sikta på att priserna ska falla igenom när aktiviteten minskar.

Enligt det danska finansdepartementet är osäkerheten inom energi avgörande att lösa. Den goda nyheten är att det är möjligt. En energiomställning för hela Europa har bestämts – och därmed måste energipriserna också sjunka. Och i motsats till den danska regeringen så har den svenska också kompenserat för högre priser på el och bränsle genom att sänka skatten på dem.

Nästa problem är att leveranser måste hitta nya vägar för att komma fram. Det är långa väntetider på bland annat skrivare, läsplattor och PC. Men i både Stockholm och Köpenhamn slår man fast att de båda länderna fortfarande har starka högkonjunkturer – och våra direkta exponeringar mot Ryssland och Ukraina är små. Finansministrarna bedömer därför tillsammans att fortsatta framgångar är möjliga. Även om aktiviteten skulle stagnera eller falla under delar av 2022. Det är också fortsatt hög aktivitet på sparandet sedan pandemin – och konsumtionen fortsatter samtidigt som historiskt många har arbete.

Smalt sett i Öresundsregionen så är utvecklingen en vinst för miljöteknik. Vindkraftsjätten Vestas har ett högkvarter i Malmö för Nordeuropa och de är tänkta att ingå i den nya EU-satsningen på vindenergi. För startuppbolag inom cleantech visar bland andra köpenhamnska Eivee att det är liv i branschen.

De konkurser som vi också ser visar ganska tydligt att näringslivet måste hantera prishöjningar bättre. Det finns fler handtag att vrida på. Öresundsregionen är väl rustad.

Kort sagt: Våldsamma prishöjningar förgiftar Öresundsregionens näringsliv, men ta ett djupt andetag. Det finns lösningar i juridiken, kontrakten, utbudet och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Från storm till krasch för Maersk

    Det var en båt chartrad av Maersk som körde in i Frances Scott Key Bridge i Baltimore för två veckor sedan. Olyckan är dock inte den enda som drabbat det danska rederiet på senare tid. Och aktiekursen har rasat.

  • Nya pengar till Gridly

    Helsingborgsbolaget Gridly får in tunga investerare i en ny kapitalrunda. Det kommer att innebära nyanställningar i Helsingborg, men mest i Vietnam.

  • Vill bli först i nästa generation datorspel

    Realistiska datorspelskaraktärer är nyckeln till nästa generation datorspel. Det menar Andreas Rodman, grundare och vd för uppstartsbolaget Lingotion, som vill bli först med den nya tekniken.